Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa Livsstil åk 7

Skapad 2016-10-03 08:03 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Genomgång om vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet och hur man kan undvika att bli skadad. Skriftligt prov på detta. Praktiska lektioner med inriktning styrka och kondition, såsom hinderbana, cirkelfys och styrke- och konditonslekar.

Innehåll

Hälsa och Livsstil

Mål

Förstå vikten av uppvärmning.

Kunna de olika pulsbegreppen -  vilopuls, arbetspuls och maxpuls.

Veta hur man förebygger skador – rätt utrustning, variation, teknik, uppvärmning. 

Veta vilka positiva effekter fysisk aktivitet har på hälsan.

 

Bedömning

 

Utvärdera aktiviteter och resonera om hälsofaktorer

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Förebygga skador och beskriva risker

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

Enkla och till viss del och I huvudsak – Du kan svara grundläggande på frågor om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan och hur man kan förebygga skador.

Utvecklade och Relativt väl – Du kan svara på frågor om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan och hur man kan förebygga skador.

Välutvecklade och Väl – Du kan ge utförliga svar med motivering om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan och hur man kan förebygga skador.

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Till viss del Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten.

 

Relativt väl Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten. Dina rörelser är funktionella, det betyder att du utför de flesta övningarna med rätt teknik och kroppskontroll.

 

Väl -  Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten. Dina rörelser är funktionella, det betyder att du utför övningarna med rätt teknik och med mycket god kroppskontroll.

 

Du får möjlighet att visa dina förmågor att delta i aktiviteter och anpassa rörelser genom att du deltar aktivt under idrottslektionerna. Ju fler tillfällen du deltar desto större betygsunderlag finns på dina förmågor.

 

Uppgifter

 • Häfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: