Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 5 HT16 Geometri

Skapad 2016-10-03 08:40 i Furulunds skola Partille
Grundskola 5 Matematik
I detta moment kommer du öva på area. Du kommer få räkna ut arean både på mindre och större objekt. Du kommer även lära dig om meter, kilometer och mil. Du kommer även få öva på att räkna med skala.

Innehåll

Syfte - Varför?

Genom undervisningen i ämnet matematik kommer du att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.                

Centralt innehåll - Vad?

Kapitlet "Geometri"

Vi kommer att arbeta med:

- att ange hur stor area figurer har,

- att räkna ut figurers area,

- begreppen kvadratcentimeter och kvadratmeter,

- begreppen meter, kilometer och mil,

- skala.

 Mål: När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

- räkna ut en rektangels area,

- använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area,

- använda enheterna meter, kilometer, och mil,

- förstå och använda skala,

- matteord som area, omkrets, kvadratcentimeter, kvadratmeter, kilometer, mil och skala.

Undervisningens innehåll - Hur?

- Vi kommer att träna både praktiskt och teoretiskt.

- Vi jobbar både enskilt, i par och i helklass.

- Vi övar på att automatisera kunskaperna dels i skolan och dels träning i hemmet.


- Diagnoser för att ta reda på hur kunskaper stämmer överens med målen.

Avsnitt 4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik årskurs 5 HT16 Geometri

Behöver öva mer
Eleven kan med stöd
Eleven kan bra
räkna ut en rektangels area
använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area
använda enheterna meter, kilometer, och mil
förstå och använda skala
matteord som area, omkrets, kvadratcentimeter, kvadratmeter, kilometer, mil och skala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: