Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estniska

Skapad 2016-10-03 09:11 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Estniska 7-9 åk. Syftet med dessa kurser är att elever ska utvecklas i både tal och skrift samt öka deras kunskap om sitt modersmål.

Innehåll

Estniska 7-9 

Vi arbetar med följande punkter HT 16

 1. Vi jobbar med olika typer av texter och textstrategier. Till ex i åk 7-8 läser vi texter om Estland. I åk 9 ligger mer vikt på litteraturhistoria. Vi läser estniska och europeiska klassiker som Erich Maria Remarque, William Shakespeare osv. Målet är att utbilda elever om litteratur och kulturhistoria i Estland och i Europa. Texterna är på estniska. Detta ger möjlighet att utveckla deras modersmål och att lära känna det estniska språkliga struktur och nyanser. Olika textstrategier hjälper elever att kunna hantera mycket information i olika ämnen och på sitt modersmål. Detta är bra förberedelse för gymnasiet. 
 2. Åk 7-8 skriver på en egen bok varje vecka. Genom detta utvecklar de sin skriftliga förmåga.
 3. Olika muntliga uppgifter och diskussioner.
 4. Vi tränar hörförståelse genom att lyssna olika faktatexter, sagor och radioprogram. 
 5. Översättning från svenska till estniska.
 6. Estniskans grammatiska struktur och språkens karakteristiska drag.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: