Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Canada is Gigantic!

Skapad 2016-10-03 09:41 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Let´s have an introduction to Canada and try to find out as much as possible about this huge country!
Grundskola 8 Engelska
I det här arbetsområdet kommer vi att rikta blicken mot Canada. Vi får stifta bekantskap med det väldiga landets geografi,samhälle,religion,kultur,sport,historia,servärdheter och musik. Fokus blir på inhämtande av kunskaper genom texter du läser och filmer du lyssnar till och därigenom att utveckla din förmåga att förstå texter och talad engelska.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

 1. förstå och tolka innehållet i talad engelska om Kanada
 2. förstå och tolka innehållet i olika slags texter om Kanada
 3. formulera sig i tal om Kanada

Undervisningen

Under vecka 41-44 kommer vi att läsa olika slags texter om Kanada på lektionerna. Vi kommer också att titta på filmer om landet.
Uppgifter:

 1. Eleverna kommer att titta på en film om Kanada och besvara frågorna om filmen.
 2. Eleverna kommer att jobba i grupp och göra en rapport om Kanada. Ni skall kunna söka på nätet för fakta om landet, förstå dem och återberätta dem med era egna ord. Ni kan välja ett av dessa område att jobba med:
 • geografi
 • samhälle
 • religion
 • historia
 • kultur
 • sport
 • servärdheter
 • musik

Bedömning

 • läsförståelse
 • hörförståelse
 • muntlig färdighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
English year 8, Canada is Gigantic!

Reception

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
1. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. 2. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 3. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
1. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta det väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. 2. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 3. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
1. Eleven kan förstå såväl helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo. 2. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 3. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Läsförståelse
1 Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. 2. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 3. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
1 Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta det väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. 2. Eleven visar sin förståelse genom att Välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 3. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi för läsning.
1 Eleven kan förstå såväl helhet och detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. 2. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 3. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi för läsning.

Produktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tal och skrift
1. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 2. Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. 3. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. 4. Eleven kan uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
1. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 2. Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. 3. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. 4. Eleven kan uttrycka sig tydligt och med viss flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
1. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 2. Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. 3. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. 4. Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: