Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Studieteknik

Skapad 2016-10-03 09:55 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde med syfte att diskutera på vilka olika sätt man lär sig och vilka strategier man kan använda för att få bättre studieteknik.
Grundskola 6 Svenska
Hur lär man sig egentligen saker? Hur lär du dig bäst? Nu ska du få tips och goda råd kring studieteknik.

Innehåll

Syfte

Du ska tro på dig själv!
Du ska känna till att det finns olika sätt att lära in saker på.

Du ska få göra egna tankekartor.
Du ska kunna arbeta självständigt.
Du ska ta ansvar för dina studier.

Konkretiserade mål

Du ska kunna använda olika strategier för att minnas och lära in, till exempel tankekartor och stödord.
Du ska kunna sammanfatta en text, muntligt och skriftligt, med hjälp av till exempel tankekartor och stödord.
Du ska kunna plocka ut nyckelord/stödord och nyckelmeningar ur en text.
Du ska reflektera över ditt eget lärande.

 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med detta under 2 veckor. 

Vi kommer att se korta filmklipp om studieteknik från Ur Skola ("Orka plugga") och diskutera dessa.

Vi ska läsa texter och göra egna tankekartor eller mindmaps utifrån texterna. Därefter ska ni arbeta med redan utvalda ämnen på tankekartor.

Muntlig redovisning, alla redovisar sin undergrupper, minst 5 minuter men inte längre än 10 minuter.

 

 

Bedömning

Vi bedömer hur du använder dig av strategier för att ta till dig ny kunskap, t.ex. tankekartor, välja ut nyckelmeningar i en text och hur du sammanfattar en text. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Studieteknik

E
C
A
Söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Muntlig redogörelse
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till eleverna i klassen.
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till eleverna i klassen .
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till eleverna i klassen .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: