Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snipp, snapp, snut... (vecka 40-46)(8P2)

Skapad 2016-10-03 10:05 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde där eleverna får lära sig mer om sagor, läsa en saga, skriva en egen saga, ge respons och läsa upp sagan inför publik.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Sagor har berättats i alla tider, både som underhållning och som tidsfördriv i brist på Internet och tv, men också för att lära sig nya saker. Du kommer säkert själv ihåg hur spännande det var att som liten få lyssna när någon lästen en riktigt spännande saga.

Innehåll

Hur ska vi arbeta med sagor?

Under kommande veckor kommer vi att:

 

 • Gå igenom hur man kan förbättra sin text
 • Läsa en saga högt som vi sedan diskuterar i klassen
 • Gå igenom vad en text måste innehålla för att det ska vara en saga.
 • Gå igenom olika sagor
 • Skriva en egen saga
 • Ge respons på varandras sagor
 • Använda oss av storybird för att illustrera sagan
 • Läsa upp sagan inför publik

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

I mötet med olika typer av texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Det här kommer vi att göra...

Vecka 40 

 • Genomgång av folksaga, konstsaga och fabler 
 • Gå igenom ”sagoingredienser” 
 • Läsa och analysera en saga 

Vecka 41

 • Se och diskutera filmen ”Hur man utvecklar en text”.
 • Repetera och arbeta med synonymer, meningsbyggnad, konjunktioner, tempus och den röda tråden.
 • Gå igenom hur man gör en tankekarta
 • Gör en tankekarta där du får med sagans början, mitt och slut.

OBS! Sagan ska lämnas in vecka 46. Den ska vara minst 1 sida och max 3 sidor. Använd typsnittet Times New Roman 12.

Vecka 42-43

 •  Börja att skriva din första kladd. När du skriver din första kladd ska du inte tänka på formen utan endast på innehållet.
 •  När du anser dig vara färdig med din första kladd ska du läsa igenom den för att se att.
 1.  miljön är beskriven så att det går för läsaren att se den framför sig, leva sig in i berättelsen 
 2. personerna i sagan är skildrade på ett levande och trovärdigt sätt 
 3. handlingen är tillräckligt bra så att den fångar läsarens intresse 
 4. sagan innehåller alla ”ingredienser som en saga ska ha? (börjar med det var en gång, för länge sedan , slutar med …de levde lyckliga i alla sina dagar, skriven i dåtid, magiska tal, huvudperson genomgår en förvandling, prövningar, magiska föremål etc)

Vecka 45

 • Gör ändringar om det behövs
 • När du är nöjd med ditt första utkast lämnar du över sagan till personen som sitter bredvid dig för att få respons.
 • Ge respons. När du ger respons ska du läsa kamratens saga för att se om och hur kompisen kan förändra sin text för att göra den bättre. Om det är något som du inte förstår ber du skribent förklara vad han eller hon vill ha sagt. Du tittar bara på innehållet.
 • Gör ändringar som du har kommit fram till ihop med kompisen eller ändringar som du har kommit fram till på egen hand.
 • Läs igenom sagan och titta på formen (stavning, skiljetecken, böjt verben rätt etc)
 • När du är nöjd med ditt andra utkast ska du be kompisen ge respons på formen.

Vecka 46

 •  Gå in på www.storybird.com för att skapa ett konto
 •  Logga in, välj konstnär och välj long book
 •  Välj bilderna som du vill använda och lägg dem i din bok i den ordning som du vill ha den.
 • Klistra in texten
 • När du är klar ska du spara

Vecka 47-48

 •  Läsa upp sagan för publik
 • Titta på en saga

Lycka till!

Uppgifter

 • Text om sagor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: