Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2016-10-03 10:38 i Victoriaskolan Grundskolor
Vi jobbar med luft, vatten och mark. De viktigaste egenskaperna hos dessa.
Grundskola 8 Kemi
Luften syns ju inte. Vad finns egentligen i luften och hur påverkar den oss?

Innehåll

Syften

Kunskapskrav

Se matris

 

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Så här kommer vi att jobba

Ha genomgångar, diskutera, se på film.

Läsa och  besvara frågor.

Vi avslutar med ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris luft

F
Bör förbättras
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke
Saknar grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang. Du förklarar dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp.
Kunskaper
Koppla samman fakta med kemi-samband.
Kan inte föra resonemang kring vår livsstil och påverkan på naturen gällande kemi.
Du kan föra enkla resonemang där vår livsstil kopplas ihop med enkla samband mellan fossila bränslen och klimatpåverkan.
Du kan föra utvecklade resonemang där vår livsstil kopplas ihop med fossila bränslen och klimatpåverkan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där vår livsstil kopplas ihop med fossila bränslen och klimatpåverkan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: