👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, planering åk 3

Skapad 2016-10-03 10:45 i Kattarps skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviter och en hälsosam livsstil är mycket viktigt för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Att kunna samarbeta och att utvecklas som människa tillsammans med andra är viktiga mål.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla...

 • din rörelseförmåga i takt och rytm genom lekar, danser och rörelser till musik.
 • din förmåga att utöva olika slags fysiska aktivteter.
 • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer.
 • din samarbetsförmåga och respekt för andra i spel, lekar och naturvistelser.
 • din förmåga att samtala med ord och begrepp om våra upplevelser.
 • din förmåga att orientera i vår närmiljö med hjälp av enkla kartor.
 • kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.
 • din förmåga att simma i  mag och ryggläge, (senast i årskurs 6 kunna simma 200 meter varav 50 meter rygg).
 • god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga
 • kunskaper om Allemansrätten.
 • förståelse för hur man beter sig vid vatten vid olika årstider.
 • din förmåga att vistas och leka lekar i utemiljöer och naturen under olika årstider.
 

Så här kommer vi att arbeta

 I undervisningen i idrott och hälsa  kommer du att få prova på olika lekar och aktiviteter som tränar och stärker den motoriska förmågan såsom lekar med boll, utan boll, redskapsbanor m.m.  Du kommer att samarbeta  med kompisar, träna styrka, balans och smidighet. Du kommer att få röra dig i takt till olika sorters musik och rytmik där du tränar din kordinationsförmåga och taktkänsla.  I idrottssalen , på skolgården och i närområdet runt skolan kommer du att orientera med hjälp av kartor. Vi kommer att diskutera grunderna i allemansrätten och tar hjälp av litteratur och filmer. Undervisningen kommer att var både inomhus och utomhus. Under lektionerna kommer vi att föra samtal och resonemang om de olika aktiviteterna och om idrottens påverkan på vår hälsa samt hur man förebygger skador.

När du slutar årskurs 3 ska du kunna...

 • Använda de motoriska grundformerna i olika aktiviteter så som i lek och dans.
 • Följa musikens takt eller rytm på ett enkelt sätt i lekar och danser.
 • Prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
 • Vara med i lekar utomhus.
 • Veta vad Allemansrätten är och kunna använda dig av den.
 • Hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
 • simma
 • Ha förståelse för att olika fysiska aktiviteter hjälper dig att må bra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa åk 1-3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Rörelse
 • Idh  1-3
Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika spel både inomhus och utomhus.
De behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar och spel både inomhus och utomhus. De kan även använda och kombinationer av de motoriska grundformerna i spel, lekar och andra fysiska aktiviteter.
De behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar och spel både inomhus och utomhus. De kan även använda och kombinationer av de motoriska grundformerna i spel, lekar och andra fysiska aktiviteter.
Du behärskar de grundmotoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar danser och musiklekar.
Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar danser och musiklekar.
Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar danser och musiklekar samt kombinera dem till musik.
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan röra dig i takt till musik och rytm samt att du kan delta i olika danser och musiklekar
Du kan röra dig i takt till musik och rytm samt att du kan delta i olika danser och musiklekar
Du kan röra dig i takt till musik och rytm samt att du behärskar olika danser och musiklekar.
 • Idh  1-3
Du kan delta i lekar och rörelser med takt och rytm.
Du kan följa med och förstå olika lekar och rörelser med takt och rytm.
Du behärskar i lekar och rörelser med takt och rytm.
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan delta i lekar och följa regler anpassade för år 1.
Du kan delta i lekar och regler anpassade för år 2.
Du kan delta i lekar och följa regler anpassade för år 3.
 • Idh  1-3
Delta i lekar på grunt vatten. Kunna förflytta dig i vatten med hjälp av flytredskap
Kunna simma med framåtdrift.
Ha god vattenvana och kunna simma med framåtdrift.
Hälsa och livsstil
 • Idh  1-3
Du förstår att det är viktigt att röra på sig för kroppen.
Du förstår att det är viktigt att röra på sig för både kropp och själ. Du förstår att olika fysiska aktiviteter hjälper dig att må bra.
Du förstår att det är viktigt att röra på sig för både kropp och själ. Du förstår att olika fysiska aktiviteter hjälper dig att må bra.
Du förstår att olika fysiska aktiviteter hjälper dig att må bra.
Du använder även ord och begrepp för att kunna beskriva upplevelser i olika lekar, spel och naturvistelser.
Du använder även ord och begrepp för att kunna beskriva upplevelser i olika lekar, spel och naturvistelser. Du förstår även att avslappning främjar hälsan.
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar utomhus i naturen.
Du deltar i lekar utomhus i naturen. Du har en förståelse för vad friluftsliv är.
Du deltar i lekar utomhus i naturen. Du har en förståelse för vad friluftsliv är och deltar i olika övningar och äventyr.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning.
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Förstår hur man använder en karta för att orientera sig.
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Förstår kartans tecken och uppbyggnad samt hur man använder den för att orientera sig i närmiljön. Du kan även skapa egna enkla kartor.
 • Idh  1-3
Känna till Allemansrätten.
Du förstår grunden i hur Allmansrätten fungerar och kan tillämpa den.
Du förstår Allemansrätten och kan tillämpa den.
 • Idh  1-3
Du känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop.
Du känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop och följer dessa.
Du känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop och följer dessa. Du kan även hantera material för t ex friluftsliv på ett säkert sätt.
Du kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Du kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Du kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Du är medveten om risker som kan uppstå i samband med lekar och spel inomhus och utomhus.
Du är medveten om risker som kan uppstå i samband med lekar och spel inomhus och utomhus.
Du är medveten om risker som kan uppstå i samband med lekar och spel inomhus och utomhus samt tar hänsyn till detta innan, under och efter aktiviteten.