Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Komplettering - Bildanalys

Skapad 2016-10-03 10:57 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F – 9
En kompletteringsuppgift om bildanalys.

Innehåll

Bildanalys

 1. Beskriv vad du känner när du tittar på bilden. Varför tror du att du känner som du gör?

 

 1. Beskriv vad du ser på bilden.

 

 1. Hur kan man koppla bilden till dagens samhälle?

 

 1. Vad tror du att konstnären Cindy Sherman vill förmedla för budskap med denna bild?

 

 1. Jämför fotografiet av Cindy Sherman med ett annat fotografi. Vilka likheter och skillnader finns?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Att förstå en bild

 • Det kan vara en god idé att börja en bildanalys med att bara titta på bilden utan att fundera på vad den innehåller. Man kan fråga sig själv “vad känner jag när jag tittar på bilden?”. Om man har analyserat bilden och kanske listat ut vad konstnären vill skicka för budskap med bilden, så kan ens första känslomässiga reaktion av bilden överskuggas av de känslor man efter analysen “vet” att konstnären avsett att man skulle känna. Därför är det bra att man i början lyssnar till sina egna känslor och åsikter, så man inte glömmer dem när man sedan fortsätter analysera bilden.
 • Vad är det du ser i bilden? Notera allt från större delar och huvudsakligt innehåll till detaljer.
 • Hur är bilden uppbyggd? Är det fotografi, målning, skulptur eller något annat? Vilken pose har modellen? Vilka former finns? Vilken roll spelar färgerna och formerna?
 • Vad bär bilden för budskap?
  • Ibland kanske det är dolda budskap, alltså att man måste ha viss kunskap om motivet för att förstå budskapet. T.ex. att hundar i målningar från renässansen (ca 1500-talet) kunde vara en symbol för trofasthet.
  • Ibland bär objekten på mer allmän betydelse. T.ex. när en björn visar sina vassa tänder så ger det de allra flesta en känsla av att vara hotad.
  • Vare sig det är dolda eller uppenbara budskap, så har du som betraktare en egen rätt att bedöma vad du anser att objekten förmedlar för budskap/känsla.
  • Vad har konstnären för syfte med bilden? Det kan vara klokt att kolla upp vad som inspirerar och driver konstnären, vad den brukar göra för sorts bilder osv. (Om du tar hjälp av källor utanför detta häfte så måste du ange källan i din text!)

 

Att koppla till dagens samhälle

För att förstå sig på bilder som konstnärer gör idag, så måste man också förstå sig på dagens samhälle. Under medeltiden så målades väldigt mycket kristen konst (ikoner och historier från bibeln) eftersom kristendomen var så central i den tidens samhälle. Senare under renässansen (1500-talet) så målades ofta motiv från grekisk mytologi eftersom man på den tiden beundrade antikens tankegångar och ideal. Poängen är att samhället speglas i konsten. Så är det även idag. Om man ska förstå ett samtida konstverk, blir då frågan: vilken del av vårat samhälle speglas i detta konstverk?

 

Bara för att få igång tankarna, så följer här några kortfattade drag i dagens svenska samhälle. Kom ihåg att vårt samhälle innehåller väldigt många olika sorters ideal, livsöden och värderingar, men de dragen som jag skriver om här är utvalda eftersom de kan vara relevanta i förhållande till Cindy Shermans fotografi som du ska analysera.

 

Individualism

Det viktigaste i livet är att förverkliga dig själv. Familj, vänner och kollegor (för att ge några exempel på grupper) finns i första hand till för att du ska må bra och lyckas i livet. Det är alltså inte tvärtom att du finns till för att din familj, vänner och kollegor ska må bra och lyckas. Eller? Vad har konstverket med denna diskussion att göra? Har den porträtterade personen något med detta att göra?

 

Ytligt eller djupt?

Detta kanske inte är något nytt för dagens samhälle. Vi bedöms i alla fall ofta utifrån hur vi t.ex. ser ut, hur rik eller fattig vi verkar vara och vilka människor vi umgås med. I vissa sammanhang, eller för vissa människor så kanske det å andra sidan är viktigare med att vara äkta och genuin på insidan. Karaktärsdrag såsom ärlighet, omtänksamhet och tålamod är egenskaper som inte alltid märks vid första åsynen av en person. Vad är viktigast i dagens samhälle? Vad tycker du? Har denna diskussion något med konstverket att göra?

 

Konsumism

Utifrån all reklam vi dagligen tar del av, produktplaceringar i vardagen, statusen i att äga rätt prylar och julklappshysterin, för att ge några exempel, kan lätt ge intrycket att lycka är något man måste köpa. Ska man bli lycklig så måste man ha den och den produkten. De stora vinnarna på denna inställning är såklart företagen som tjänar pengar på att folk handlar. Vet du t.ex. vem som beställt fotografiet som du analyserar just nu? Andra skulle hävda att livet och lyckan handlar om helt andra saker. Att leva efter en ideologi där annat är viktigare än att äga saker. Kanske är det viktigare att t.ex. leva i harmoni med miljön, utveckla samhället på något vis, leva med en religion eller i god gemenskap med andra. Vilken inställning tycker du att fotografiet speglar?

Kopplingar till andra verk

 • Ett nyckelord för samtidskonsten är “ifrågasättande”. Konsten handlar inte längre så mycket om att framställa vackra bilder att titta på. Konst handlar nuförtiden mer om att ifrågasätta vad som är vackert, vad som är viktigt, att kritisera normer, samhällsstrukturer, konst (!), politik, värden osv.
 • Känn dig fri att leta upp moderna konstverk på egen hand för att jämföra med Cindy Shermans fotografi. (Kom ihåg att skriva källor!)
 • Jämför gärna fotografiet med andra verk av Sherman. Sök själv på internet (Återigen, kom ihåg att skriva källorna, så jag också kan hitta bilden)
 • En idé kan vara att jämföra med reklambilder. T.ex. från H&M eller Dressmann.

 

 • Här är en bild av fotografen Mary Ellen Mark som man kan använda som jämförelse:


 

 

Pedagogisk planering - Bildanalys

Titta på den här tabellen om du är nyfiken på uppgiftens mål, kriterier, förmågor osv.

 

Tidsplan

 -

Förmågor att utveckla

 • Att undersöka olika ämnesområden med bilder.
 • Att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektontiska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Mål

 • Att analysera en given bild av konstnären Cindy Sherman och skriva en analys av bilden.

Arbetssätt

 1. Läs i häftet om hur man kan analysera ett konstverk.
 2. Besvara med egna ord de fem frågorna i häftet.
 3. Skriv en analys på minst en A4, 12 pts textstorlek. Var noga med att ange de källor du använt dig av.
 4. Lämna in analysen via uppgiften här på Unikum.

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kopplar konstverket till samtiden och beskriver egna reflektioner om konstverket.

För högre betyg behöver du skriva tydliga och utvecklade resonemang som svar på frågorna.

Kunskapskrav

 • Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Uppgifter

 • Uppgift i bildanalys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: