Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, åk 9 HT16

Skapad 2016-10-03 11:56 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Fysik
Utan energi finns inget liv. I detta arbetsområdet ska vi gå in på vad som menas med energi och hur den kan omvandlas, vi ska räkna på arbete, energi och effekt, samt fördjupa oss i olika energikällor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas utifrån kunskapskraven i fysik för årskurs 7-9.

Jag kommer att bedöma:

 • ditt bidrag i diskussioner i klassrummet
 • hur väl du resonerar och för fram underbyggda argument
 • ditt enskilda arbete
 • ditt deltagande i praktiska övningar
 • hur väl du söker information och utför en källkritisk granskning
 • hur du använder dig av korrekta begrepp

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att ske genom:

 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt och i grupp
 • praktiska övningar
 • diskussioner i klassrummet
 • filmvisning

Begrepp

Vi kommer att arbeta med följande begrepp:

 • energi
 • energiformer
 • energiprincipen
 • arbete
 • effekt
 • mekanikens gyllene regel
 • energikvalitet
 • energikällor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: