Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Animal Power

Skapad 2016-10-03 13:08 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Denna pedagogiska planering gäller för området Animal Power (från boken Spotlight 7). Innehåller en bedömningsmatris.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Arbetsområde i engelska åk 7

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • berätta och skriva om en sann berättelse om en osannolik vänskap mellan två djur - formulera dig i tal och skrift
 • diskutera vad det innebär att ha ett husdjur, att längta efter ett husdjur och hur det kan kännas att förlora ett husdjur - formulera dig i tal och skrift
 • visa att du förstått innehållet i två texter om djur - förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
 • genomföra ett läsförståelsetest med godkänt resultat.
 • svara på ett brev och berätta om dig själv - formulera dig i skrift

Undervisningen

Undervisningen kommer att innehålla:

 • läsning och diskussioner av 2-3 texter
 • skriftlig uppgift
 • kort filmvisning
 • test av läsförståelse

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer jag att bedöma:

 • huruvida du skriftligt kan berätta om texten om Owen and Mzee´s vänskap.
 • hur du förstår texten från ett läsförståelsetest.
 • hur aktiv du är i ett samtal om Owen och Mzee.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En

Kriterier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att förstå texten i läsförståelsetestet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter
Deltagande i diskussioner
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftligt berättande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: