Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga

Skapad 2016-10-03 13:43 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Under fyra veckor kommer vi att arbeta med ett sagotema som avslutas med alla skriver en egen saga.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med saga!

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

* Du ska lära dig hur sagor är uppbyggda och vad de brukar innehålla.

* Du ska kunna skriva en saga och anpassa dig till de normer som finns i det svenska språket.

Undervisningen

 

1. Läs sagan på modersmål, svenska och engelska.

2. Rita en illustration till sagan.

3. Sammanfatta – vad handlar sagan om? Hur börjar den? Vad händer? Hur slutar den?

4. Resonera – vad är sagans budskap?

5. Vi går igenom hur en berättande text ser ut (inledning, handling och avslutning) genom en läsbro. Vi pratar om hur berättande text skiljer sig från faktatext, och hur en saga skiljer sig från andra genrer.

6. Skriv en egen saga, först på modersmål och sedan på svenska – eller direkt på svenska. Använd en läsbro för att planera sagan.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan anpassa din saga efter genren, hur du använder dig av berättarteknik, hur väl språket är anpassat till språkliga normer och strukturer och hur väl du arbetar med bearbetning efter respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA

F
E
C
A
Genremedvetenhet
Din saga har en i huvudsak fungerande anpassning till texttyp. Den visar att du vet vad en saga är.
Din saga har en relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Din saga har en väl fungerande anpassning till texttyp.
Berättarteknik
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Språkets struktur
Din saga har en viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Din saga har en relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Din saga har en god språklig variation, välutvecklad textbind­ ning och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Bearbetning efter respons
Du bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Du behöver ofta stöd i processen.
Du bearbetar texten själv utifrån instruktioner/respons.
Du bearbetar texten på ett självständigt sätt. Du tar stöd av egen bearbetning och respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: