Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 5 Ht

Skapad 2016-10-03 13:55 i Skolan Lär Grundskolor
Detta är vad vi kommer att arbeta med i matematiken på höstterminen i år 5.
Grundskola 5 Matematik
Detta är de områden vi kommer att behandla under höstterminen i år 5.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

- Du ska kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-100 000.

- Du ska kunna läsa av tal/decimaltal på en tallinje.

- Du ska kunna använda en miniräknare.

- Du ska kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division i huvudet och med olika skriftliga metoder/strategier.

- Du ska kunna läsa och skriva tal i bråkform.

- Du ska kunna läsa och skriva tal i decimalform.

- Du ska veta hur några vanliga bråktal skrivs i decimalform.

- Du ska kunna addera och subtrahera enkla decimaltal i huvudet och med olika skriftliga metoder.

- Du ska kunna multiplicera och dividera enkla decimaltal i huvudet och med olika skriftliga metoder.

- Du ska känna till olika enheter för volym och för vikt.

- Du ska kunna lösa matematiska problem

- Du ska kunna använda matematiska begrepp

- Du ska kunna välja metod för att lösa en uppgift

- Du ska kunna föra egna eller följa andras matematiska resonemang samt samtala matematik och förklara hur du tänker.

Arbetssätt

Du kommer lyssna och vara delaktig i muntliga genomgångar.
Du kommer att arbeta och ha färdighetsträning i Matematikboken 5.
Du kommer att arbeta med Individuella uppgifter och gruppuppgifter
Du kommer få matematikläxor ha diagnoser och prov. 
Du kommer att få arbeta laborativt med matematiken, t ex med decimaltal och tal och mönster

Bedömning

Du kommer bli bedömd genom ditt arbete på lektionerna både i individuella uppgifter samt gruppuppgifter, dina diagnos- och provresultat. 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
HT Matematik år 5

Begrepp

Osäker
Kan
Kan mer än
De fyra räknesätten
Kan använda dig av och förstår begreppen inom de fyra räknesätten (ex. summa, differens, täljare, kvot).
Decimal- och bråkform
Kan använda dig av och förstår begrepp och övergångar med/mellan bråk- och decimalform samt utvecklad form.
Positionssystemet
Kan använda dig av och förstår positionssystemet (ex. tiotal, ental, tiondel, hundradel).
Diagram
Kan använda dig av och förstår olika typer av diagram (ex. stapel-, stolp-, linje- och cirkeldiagram samt frekvens, x- och y-axel).
Lägesmått
Kan använda dig av och förstår olika termer för vanliga lägesmått (ex. medelvärde, typvärde, median).

Beräkningar

Osäker
Kan
Kan mer än
Multiplikation
Kan med skriftlig metod beräkna exempelvis 7 * 342.
Division
Kan med skriftlig metod beräkna exempelvis 785/5.
Multiplikation med nollor
Kan beräkna exempelvis 125 * 1000 och 30 * 700.
Division med nollor
Kan beräkna exempelvis 1500/30.
Decimalform
Kan skriva 3/10 i decimalform. Du kan även skriva 1 m 25 cm i meter genom att använda decimaltecknet.
Huvudräkning i decimalform
Kan göra enkla beräkningar med de fyra räknesätten i decimalform, exempelvis 0,4 + 0,9 1 - 0,8 0,7 * 6 0,08 / 4 2,8 + 7
Digital och analog tid
Kan övergångar mellan digital och analog tid.
Räkna med tid
Kan räkna ut hur lång tid det gått mellan exempelvis 11.35 - 13.25.
Lägesmått
Kan räkna ut typvärde, genomsnitt och median.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: