Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 6

Skapad 2016-10-03 13:57 i Fyrklöverskolan Hedemora
Grundskola 6

Matriser

Idrott och Hälsa kunskapskrav åk 6

Idrott och hälsa

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
E
C
A
Rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelser till musik
I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelse till musik och i danser anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt och rytm.
I rörelse till musik och i danser anpassar eleven väl sina rörelser till takt och rytm.
Simning
Endast 1 nivå
Eleven ska kunna simma 200 meter var av 50 meter i ryggläge
Reflektion
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Genomförande
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med mycket god anpassning till olika förhållanden.
Allemansrätten
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö med mycket god anpassning till allemansrättens regler.
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: