Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel om ungdomsfrågor

Skapad 2016-10-03 14:09 i Ugglums skola Partille
Vi kommer att arbeta med ungdomskulturer i svenska och SO
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
Nu skall ni få skriva om en ungdomsfråga som ni tycker är intressant. Välj ett ämne som du tycker är viktigt och försök att övertyga oss andra. Föreställ dig att denna debattartikel skall publiceras i en ungdomstidning.

Innehåll

Vad ska du göra?

Vi skall lära oss om ungdomskulturer , ungdomsfrågor och om identitetskapande

 

Du skall skapa dig en uppfattning om en viktig ungdomsfråga och utifrån den skriva en debattartikel..

Hur ska du göra?

 

Vi kommer ha föreläsningar om ungdomskulturer genom tiderna

Genomgångar i hur man skriver en debattartikel

Ni kommer läsa artiklar om ungdomar

Du kommer få redovisa dina kunskaper i ett debattinlägg

Varför ska du göra detta?

Vi jobbar med ett flertal förmågor i denna uppgift.

Historia: Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor för att skapa historisk kunskap.

Använda en historisk referensram för att tolka historiska händelser, gestalter, kulturmöten och untvecklingslinjer.

Samhällskunskap: Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Svenska:

Formulera sig och kommunicera i  skrift

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Sv Sh
Debattartikel Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument.
KÄLLKRITIK
* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du använder olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **väl** fungerande sätt.

Sv Sh
Debattartikel Svenska 7-9 Ugglumsskolan

E
C
A
Förmåga att:
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • Sv
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i skrift,
  • Sv
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Förmåga att:
söka information från olika källor och värdera dessa.
  • Sv
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Förmåga att:
söka information från olika källor och värdera dessa.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förmåga att:
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: