Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längdenheter, 10- och 100- delar, procent åk 5

Skapad 2016-10-03 14:17 i Fyrklöverskolan Hedemora
Grundskola 5 Matematik
I detta område kommer vi att repetera tiondelar och beräkningar med dessa. Vi utökar sedan med hundradelar och olika beräkningar. Sedan kommer vi att jobba med procent och lära sambandet mellan bråkform, decimalform och procent. Vi kommer också att göra enklare beräkningar med procent.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till bråk och procent
 • använda alla fyra räknesätten vid beräkning med decimaltal
 • uttrycka mätvärdena m, dm, cm och mm i decimaltal
 • förstå och sätta ut tal på tallinjer med tion- och hundradelar
 • överslagsberäkningar
 • mil, km och m
 • förstå sambandet mellan bråk, decimalform och procentform

Begrepp

 • tiondel,hundradel, tusendel
 • procent
 • decimalform
 • bråkform
 • euro

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längdenheter, 10- och 100- delar, procent åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Problemlösningsförmåga
Hur du löser problem genom att använda tal i bråkform, decimalform och procent.
 • Ma  E 6
Du behöver stöd för att lösa enkla problem i elevnära situationer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med VISS anpassning till problemets karaktär
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med VISS anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till problemets karaktär
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett VÄL fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med GOD anpassning till problemets karaktär
Begreppsförmåga
Att du förstår och kan använda begrepp som bråk, decimal och procent på ett relevant sätt.
 • Ma  E 6
Du har ännu inte visat att du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i VÄLKÄNDA sammanhang på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i VÄLKÄNDA sammanhang på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Du har GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i BEKANTA sammanhang på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Du har MYCKET GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i NYA sammanhang på ett VÄL fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett VÄL fungerande sätt.
Metodförmåga
Att du kan göra olika beräkningar med bråk, decimaltal och procent i de fyra räknesätten.
 • Ma  E 6
Du behöver stöd att välja och använda I HUVUDSAK FUNGERANDE matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik TILLFREDSSTÄLLANDE resultat.
Du kan välja och använda I HUVUDSAK FUNGERANDE matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med TILLFREDSSTÄLLANDE resultat.
Du kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA matematiska metoder med RELATIVT GOD ANPASSNING till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med GOTT resultat
Du kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA OCH EFFEKTIVA matematiska metoder med GOD ANPASSNING till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med MYCKET GOTT resultat.
Föra och följa resonemang
Att du i redovisningar och samtal visar att du kan föra och följa resonemang. Att du kan växla mellan olika uttrycksformer t ex bråk, decimalform och procent.
 • Ma  E 6
Du behöver stöd för att I beskrivningar kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra ENKLA resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som TILL VISS DEL FÖR RESONEMANGEN FRAMÅT. Du beskriver tillvägagångsätt på ett I HUVUDSAK fungerande sätt och för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan BIDRA TILL att ge NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra ENKLA resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som TILL VISS DEL FÖR RESONEMANGEN FRAMÅT. Du beskriver tillvägagångsätt på ett I HUVUDSAK fungerande sätt och för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan BIDRA TILL att ge NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra UTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som FÖR RESONEMANGEN FRAMÅT. Du beskriver tillvägagångsätt på ett I HUVUDSAK fungerande sätt och för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan GE NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra VÄLUTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som FÖR RESONEMANGEN FRAMÅT OCH FÖRDJUPAR ELLER BREDDAR DEM. Du beskriver tillvägagångsätt på ett VÄL fungerande sätt och för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan GE förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Argumentation och redogörelse
Att du kan redogöra för och berätta hur du gjort dina uträkningar. Visar detta genom figurer och uträkningar.
 • Ma  E 6
Du behöver stöd för att samtala om tillvägagångssätt på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med VISS anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med VISS anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med GOD anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: