Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Star for life

Skapad 2016-10-03 14:24 i Öjersjö Brunn Partille
Ett arbete för att öka ungdomars självkänsla och att tro på sig själv!
Grundsärskola 6 – 9 Musik Bild Samhällsorienterande ämnen Engelska Idrott och hälsa Naturorienterande ämnen

Innehåll

 

Detta ska du lära dig

Förstå att det är viktigt med drömmar/mål som en drivkraft i livet.

Förstå samband mellan det man gör och hur det blir (konsekvenser).

Förstå att det är viktigt att visa och ta emot uppskattning

Att tro på sig själv och tro på sin egna förmåga.

Förstå att positiva tankar skapar positiva känslor och positiva handlingar.

Detta ska vi arbeta med

Skriva och rita sina drömmar/mål för att göra det tydligt. Öva att visa uppskattning och ta emot beröm. 

Göra övningar och ha diskussioner utifrån det framtagna Star för life materialet.

Delta i Star for life konserter.

Dans, musik och bildskapande arbeten. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.
  Bl  7-9
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
  En  1-6
 • Familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  1-6
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  Id  1-6
 • Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
  Id  7-9
 • Musik i kombination med andra uttrycksformer, till exempel film, drama, dans och rörelse.
  Mu  7-9
 • Framförande av egen och andras musik.
  Mu  7-9
 • Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer.
  Mu  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: