Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa år 2-3, Bäckbygruppen 1

Skapad 2016-10-03 14:58 i Bäckbygruppen 1 Västerås Stad
Under höstterminen och vårterminen kommer vi att fortsätta att utveckla förmågan att utföra olika motoriska grundformer samt rörelse med balans och kroppskontroll. Du kommer också att få leka olika lekar, prova på olika bollekar samt träna dig på att följa regler. Du ska få möjlighet till att utveckla din förmåga att samarbeta med andra. Du ska kunna vistas i olika utemiljöer, och orientera i din närmiljö. I år 2 ska du få visa upp att du är simkunnig, träna dina simkunskaper på simskola.
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Under läsåret kommer vi att fortsätta att utveckla förmågan att utföra olika motoriska grundformer samt rörelse med balans och kroppskontroll. Du kommer också att få leka olika lekar, prova på olika bollekar samt träna dig på att följa regler. Du ska få möjlighet till att utveckla din förmåga att samarbeta med andra. Du ska kunna vistas i olika utemiljöer, och orientera i din närmiljö. Du ska få träna dina simkunskaper.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Utföra olika motoriska grundformer samt rörelser med balans och kroppskontroll.

 • Kunna förstå och följa instruktioner och enkla regler.

 • Kunna samarbeta med andra.

 • Klara av simmålet.

 • Kunna orientera sig i närmiljön och förstå enkla kartors uppbyggnad.

Undervisningens innehåll:

Vad?

 • Övningar som tränar dina motoriska färdigheter.

 • Du kommer att träna dig att anpassa dina rörelser till det aktuella leken/spelet, med eller utan boll.

 • Samarbetsövningar.

 • Träna dig på att hitta i din närmiljö.

 • Träna dina simkunskaper.

Hur?

 • Du kommer att få träna dina motoriska färdigheter genom olika redskapsövningar,motorikbanor, hinderbanor, lekar och rörelser till musik.

 • Du kommer att få instruktioner till redskapsövningarna, olika lekar och samarbetsövningar och där får du möjlighet till att träna på att följa instruktioner och regler samt att samarbeta med andra.

 • Du kommer att träna dig i olika praktiska orienteringsövningar i par eller grupp.

 • Träna och/eller visa upp dig i simning.

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att…

 • Använda och utföra rörelser med kontroll och precision.

 • Att följa regler och instruktioner.

 • Utveckla och förbättra din samarbetsförmåga.

 • Simkunskaper.

 • Orienteringskunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 2-3

Grovmotoriska grundformer
Kunna behärska olika motoriska grundformer (rulla, hoppa, balansera, krypa, åla, koordination)
Eleven är osäker i sina motoriska rörelser.
Eleven är på god väg att kunna de olika motoriska grundformerna.
Eleven behärskar de olika motoriska grundformerna.
Eleven är helt säker på de motoriska grundformerna.
Samarbetsförmåga
Eleven tillför sällan lösningar i samarbete med andra.
Eleven tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven tillför oftast lösningar i samarbete med andra.
Eleven tillför alltid lösningar i samarbete med andra.
Kan förstå och följa instruktioner och enkla regler
Eleven följer sällan regler och instruktioner.
Eleven följer ibland regler och instruktioner.
Eleven följer oftast regler och instruktioner.
Eleven följer alltid regler och instruktioner.
Simmål
Eleven kan röra sig och leka i vattnet. Kan flyta och simma i magläge på grunt vatten.
Eleven kan simma 10 m på djupt vatten.
Eleven kan simma 200 m bröstsim 50 m ryggsim
Eleven kan livräddning vid vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: