Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderfenomen och klimatförändringar V 40-41

Skapad 2016-10-03 15:03 i Stenstalidskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9
Väderfenomen och klimatförändringar

Innehåll

 

Centralt innehåll som behandlas

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Arbetsgång

 

  1. Genomgång av väderfenomen och dess orsaker motsvarande följande sidor i fysikboken Puls:
  • Strålningsbalans/växthuseffekt s 102-103
  • Strömning s 104
  • Nederbörd s 109
  • Vattens värmekapacitet s 110
  • Temperatur s 111
  • Fronter, strömmar och moln s 112-113

 

  1. Introduktion till eget arbete: Väderleksrapport för framtiden. https://www.youtube.com/watch?v=Nb0ytICWSW4

 

  1. Ni ska, enskilt eller i grupp om max 3 personer, välja ut ett område inom väderfenomen eller klimatförändring och göra ett skriftligt inlämningsarbete. Utgå från fakta om väder/klimat och beskriv hur människan påverkar det. Beskriv sedan åtgärder för att bidra till en hållbar utveckling. Ange källor och källkritik. Arbetet kommer att bedömas mot kunskapskraven nedan.

Kunskapskrav som kommer att prövas

x 13. Hållbar utveckling

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

3. Söka information samt källkritik

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

4. Använda informationen

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

Uppgifter

  • Väderfenomen och klimatförändringar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: