Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och fysik: "Rörelse och konstruktion"

Skapad 2016-10-03 15:18 i Gantofta skola Helsingborg
Konstruktion av fordon, som drivs på olika sätt.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
I detta tema kommer du att få bygga och rita. Du kommer lära dig hur man vetenskapligt förbättrar en konstruktion.

Innehåll

Rörelse och konstruktion

Vi kommer att arbeta med NTA-temat rörelse och konstruktion. I detta arbeta kommer ni att konstruera fordon, som drivs på olika sätt, t.ex. med gummisnoddar. Ni lär er att använda ritningar. Ni sätter er in i hur fordon kan vara konstruerade och hur konstruktionen påverkar hur de rör sig.

Syfte

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

 • Du ska lära dig att konstruera och bygga ett fordon.
 • Du ska rita så att andra kan bygga ett fordon och bygga efter en ritning.
 • Du ska lära dig att ett föremåls läge och rörelse kan förändras av krafter.
 • Du ska lära dig att konstruera fordon, som drivs på olika sätt, t.ex. med gummisnoddar

Arbetssätt

Eleverna kommer att få lära sig bygga fordon utifrån en ritning. De kommer också att lära sig att rita själv. Eleverna bygger ett fordon och undersöker hur det rör sig när det påverkas av olika krafter. Vi kommer att ta reda på hur fordonet rör sig när det drivs av lagrad energi i gummisnuddar. Vi ska också undersöka hur friktion påverkar fordonet. 

Detta kommer vi att bedöma

Bedömningen kommer att göras under och efter arbetsområdets slut enligt kunskapskraven åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kopia av TEKNIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Genomföra
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer elevenhandlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer elevenhandlingsalternativ som leder framåt.
Förändring över tid, fördelar och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: