Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 Hanvikens skola 2016/2017

Skapad 2016-10-03 15:29 i Hanvikens skola Tyresö
Vi kommer att arbeta med en ny bokstav varje vecka. Du kommer att få träna på att läsa högt och tyst. Du kommer att få öva på att skriva egna ord, meningar och texter.
Grundskola 1 Svenska
Det här ska vi arbeta med under årskurs 1 i svenska.

Innehåll

1. Konkreta mål

Läsa

 • Känna igen alfabetets bokstäver; gemener och versaler.
 • Veta vad bokstäverna heter och hur de låter.
 • Känna igen några ordbilder t.ex. jag, hej, kan, ja, nej, du, en, ett, inte, har, är.
 • Läsa och förstå innehållet i en enkel text.
 • Kunna använda sig av olika lässtrategier t.ex. ta hjälp av bilder, ordbilder, ta hjälp av första bokstaven, kan ljuda (= LUS 10)

 Skriva

 • Kunna forma/skriva alla bokstäver i alfabetet; gemener och versaler.
 • Kunna skriva enkla, ljudenligt stavade ord.
 • Lämna mellanrum mellan orden.
 • Inte blanda versaler och gemener.
 • Kunna skriva en enkel text på egen hand med hjälp av bilder.

Lyssna/tala

 • Lyssna och kunna följa en enkel muntlig instruktion.
 • Lyssna på vuxna och kamraters berättelser, sagor och dikter.
 • Lyssna på en text och kunna resonera om innehållet.
 • Kunna samtala och berätta om något självupplevt för en mindre grupp.

 

 2. Undervisning/arbetssätt

Du kommer varje vecka att få arbeta med en bokstav. 

Vi ljudar tillsammans och tränar på att lyssna efter bokstavsljudet.
Vi övar på att skriva ord och meningar.
Vi tränar på att skriva kortare texter.
Vi har högläsning varje dag.
Vi arbetar med läsning i mindre grupp. 

Vi går till skolans bibliotek och lånar böcker.
Du får läsläxa hem varje vecka.

Vi övar på att lyssna på varandra i helklass och i mindre grupp.

Vi övar på att samtala och prata genom att körläsa, sjunga, berätta saker för varandra.

3. Bedömning

Läraren använder sig av summativ och formativ bedömning för att se om eleven nått målen.

 

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

5. Syfte- LGR 11

6. Centralt innehåll- LGR 11

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: