Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NH Bild år 3

Skapad 2016-10-03 15:38 i Nyhemsskolan Halmstad
Under läsåret arbetar vi med att utveckla kunskaper och förmågor om hur bilder skapas och tolkas.
Grundskola 3 Bild
Skapa bilder med hjälp av olika redskap och tekniker. Skapa bilder med hjälp av internet, måla till musik, porträttmålningar osv.

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • tillverka bilder på olika sätt
 • använda olika tekniker och material
 • samtala om olika bilder, t ex vad de föreställer, vad de berättar och varför man har målat dem.
 • använda egna eller andras bilder för att beskriva och förklara något, t ex förtydliga en text
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med:

 • olika material, redskap och tekniker
 • att analysera och samtala om dina egna och andras bilder
 • arbeten sammankopplat med andra ämnen i t ex SO, SV, MA och NO

BEDÖMNING

Bedömning:

 • planera, genomföra och slutföra bilder
 • använda olika tekniker, material och verktyg vid bildskapande
 • samtala kring och med hjälp av bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bl
Bild år 3

----->
----->
----->
Förmågan att framställa bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du skapar med hjälp av en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger det en personligt prägel.
Förmågan att använda olika metoder, tekniker och material
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du kan hantera några material och tekniker, men behöver stöd i arbetet.
Du kan hantera flera material och tekniker, men behöver visst stöd.
Du kan hantera flera material och tekniker på ett säkert och självständigt sätt.
Förmågan att kommunicera med bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du tillverkar bilder som till en viss del visar vad du vill berätta. Du behöver stöd för att förklara budskapet för andra.
Du tillverkar bilder som visar vad du vill berätta. När du förklarar förstår andra budskapet.
Du tillverkar bilder som tydligt visar vad du vill berätta. Budskapet är tydligt för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: