Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Ljungskileskolan F-3

Skapad 2016-10-03 16:09 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa

Innehåll

Inledning

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och skapar ett intresse för att vara fysiskt aktiv. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolan fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt mot andra. Eleverna ska lära sig hur man kan förebygga skador och hur fysisk aktivitet påverkar kroppen.

Färdigheter som eleven skall tillägna sig

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisningens innehåll

Rörelse

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med de motoriska grundformerna genom olika rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik, gymnastik/redskapsövningar och hinderbanor. Vi kommer att vara utomhus under olika årstider och prova på olika aktiviteter ( t ex orientering, lekar, pulkaåkning) samt prata om grunderna i allemansrätten.Vi lägger vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete är en mycket viktig del inom idrotten. Vi tränar också på att följa och förstå regler samt orka röra sig en längre stund utan att bli för trötta. Vi lägger även vikt vid att barnen får träna sig på att samtala om olika upplevelser inom idrott och hälsa. Vi jobbar med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli en rolig och effektiv stund för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar.

Bedömning

Detta bedömmer vi kontinuerligt under läsåret

Matriser

Idh
Idrott och hälsa Ljungskileskolan F-3

Rörelse

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
Delta i övningar (banor och lekar) som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa, balansera, krypa, klättra och åla. Delta i enkla rörelser till musik.
Delta i övningar (banor och lekar) som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa, balansera, krypa, klättra, åla, kasta och fånga. Delta i enkla rörelser till musik.
Delta i övningar (banor och lekar) som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa, balansera, krypa, klättra, åla, kasta och fånga. Delta i enkla rörelser till musik.
Enkla lekar och danser och deras regler.
Delta i traditionella ringdanser och lekar
Delta i traditionella ringdanser och lekar
Delta i traditionella ringdanser och lekar
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Delta i lekar och rörelse med takt och rytm.
Delta i lekar och rörelse med takt och rytm.
Delta i lekar och rörelse med takt och rytm.
Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Delta i lekar på grundt vatten.
Kunna förflytta dig i vattnet med hjälp av flytredskap.
Ha god vattenvana och kunna simma 50 meter.

Hälsa och livsstil

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
Delta i samtal om upplevelser av lek och rörelse.
Delta i samtal om upplevelser av lek och rörelse.
Delta i samtal om upplevelser av lek och rörelse.

Friluftsliv och utevistelse

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Delta i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning
Delta i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning
Delta i skolgårdsorientering.
Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
Delta i friluftsaktiviteter
Delta i friluftsaktiviteter
Delta i friluftsaktiviteter
Allemansrättens grunder
Känna till allemansrätten
Känna till allemansrätten
Känna till allemansrätten
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Kunna följa olika regler och normer samt kunna hantera material på ett säkert sätt.
Kunna följa olika regler och normer samt kunna hantera material på ett säkert sätt.
Kunna följa olika regler och normer samt kunna hantera material på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: