Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2016-10-03 16:20 i Ugglums skola Partille
Vi kommer att arbeta med industriella revolutionen, Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi skall nu lära oss om en tid i historien som brukar kallas för revolutionernas tid.

Innehåll

Vad ska du göra?

Vi skall lära oss om industriella revolutionen, Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen

Vi skall se mönster till varför människor gör revolution

Vi skall leta spår efter dessa revolutioner i dagens samhällen

Vi skall fundera på om det sker några revolutioner idag?

Hur ska du göra?

Vi kommer ha föreläsningar

Arbeta med källor

Se på filmer

Instuderingsfrågor

Avslutar med ett prov

Varför ska du göra detta?

.

För att få träna på följande förmågor:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 

Matriser

Hi
Revolutionernas tid åk 8 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Du har **grundläggande** kunskaper.
Du har **goda** kunskaper.
Du har **mycket goda** kunskaper.
KUNSKAP OCH BEGREPP
* använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Du använder historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
ANALYS
* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du drar **enkla** och **till viss del** underbyggda slutsatser.
Du drar **utvecklade** och **relativt väl** underbyggda slutsatser.
Du drar **välutvecklade** och **väl** underbyggda slutsatser.
ANALYS
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Du beskriver **enkla** samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver **förhållandevis komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver **komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
RESONEMANG
* reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Du för **enkla** och **till viss del** underbyggda resonemang.
Du för **utvecklade** och **relativt väl** underbyggda resonemang.
Du för **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang.
KÄLLKRITIK
* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du använder olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **väl** fungerande sätt.
KÄLLKRITIK
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Du för **enkla** och **till viss del** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för **relativt utvecklade** och **väl** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för **välutvecklade** och **väl** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: