Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gällingeskolan - Svenska år 1 2016-2017

Skapad 2016-10-03 16:20 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Språket är människans främsta egenskap för att tänka, kommunicera och att lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 2 Svenska
Språket är människans främsta egenskap för att tänka, kommunicera och att lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i svenska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

- använda lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

-  läsa bekanta och elevnära texter med flyt.

- diskutera och reflektera över innehållet i det du har läst.

-  skriva enkla texter och sagor på datorn och för hand.

-  använda stor bokstav, mellanrum och punkt och skiljetecknen frågetecknet och utropstecknet när du skriver.

-  lära sig att stava till ljudenliga ord och meningar.

- lära sig att stava ord till ng- och lj-ljud

-  lära sig skriva och forma bokstäverna

- få en fin handstil

- lära sig skriva enkla texter med tydlig inledning, handling och avslutning.

- lära sig skriva enkla faktatexter eller dikter.

-  lära sig skriva och ordna ord i enkel alfabetisk ordning.

-  lära sig vokaler och konsonanter.

- lyssna till högläsning och läsa själv i sin bänkbok

- få lära sig några barnboksförfattare och illustratörer

- använda mindmap som stöd till en skrivande text

- lyssna på muntliga instruktioner

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmågan/färdighet att:

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt

- kunna diskutera och reflektera över innehållet i det du har läst.

- kunna skriva enkla texter och sagor på datorn och för hand.

- kunna använda stor bokstav, mellanrum, punkt och skiljetecknen - frågetecknet och utropstecknet.

- kunna stava till ljudenliga ord och meningar.

- kunna stava ord med ng- och lj-ljud.

- kunna skriva enkla texter med tydlig inledning, handling och avslutning.

-- kunna skriva enkla faktatexter eller dikter.

- kunna ordna ord i enkel alfabetisk ordning.

- kunna vilka bokstäver som är vokaler  och konsonanter.

- kunna lyssna när någon annan läser högt och läsa tyst för dig själv.

- kunna använda mindmap som stöd till olika texter du skriver

- kunna ta  enkla muntliga instruktioner

 

Undervisning

Här skriver du mer konkret vad undervisningen innehåller.

- läsa olika sorters texter för dig själv och inför andra.

- högläsning av pedagog. 

- träna på att återberätta textens innehåll muntligt.

- träna på att skriva olika sorters texter enskilt och i grupp.

- träna på att skriva enkla texter på datorn och för hand.

- genom olika övningar och uppgifter träna på stor bokstav, mellanrum, punkt, frågetecken, utropstecken.

- genomgång av olika stavningsregler samt uppgifter och övningar som träna dessa.

- sjunga t.ex. vokalsången m.m.

- Smartboard

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

-  du lyssnar aktivt på högläsning.

- du kan skriva och forma de stora och små bokstäverna.

-  du kan återberätta en text du har läst

- du vågar uttrycka dig enskilt och i grupp.

- du kan skriva en kort och enkel text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: