Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 5

Skapad 2016-10-03 16:30 i Simrislundsskolan Simrishamn
Bilder har en stor betydelse för hur vi tänker, lär, upplever om oss själva och omvärlden. Bilder kan informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med olika typer av bilder lär vi oss att utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.
Grundskola 5 Bild
Bilder har en stor betydelse för hur vi tänker, lär, upplever om oss själva och omvärlden. Bilder kan informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med olika typer av bilder lär vi oss att utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Beskrivning

Du kommer att få prova olika tekniker och material i hur bilder kan framställas. Bildskapandet kommer även att ingå i andra arbetsområden med andra ämnen som en del i din kunskapsutveckling.

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Du ska utveckla dina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Det kan du göra genom att få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Du kommer att framställa och presentera egna bilder eller i grupparbeten, beroende på budskapet som ska illustreras, Bilden ska uppmuntra dig till kreativitet, att ta egna initiativ, arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt med olika metoder, material och uttryckssätt. I ämnet bild kommer du att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap från ett kulturellt, historiskt eller modernt synsätt.  

Lgr 11 - kap 1 & 2

 

förmågor som ska tränas är:

 • Kommunikativ förmåga
 • Informationshantering
 • Analysförmåga
 • Begreppsförståelse
 • Metakognitiv förmåga

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Så här arbetar vi

 • enskilt eller i grupp kommer du att:
 • skapa egna bilder
 • använda naturmaterial
 • skapa budskap genom collage
 • skapa miljöer och landskap
 • undersöka och prova olika tekniker
 • närbild och helbild (porträtt och kroppsindelning)
 • pröva och ompröva 
 • dokumentera och presentera
 • lära, förstå och använda begrepp

 

 

 

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Jämställdhet och elevers ansvar och inflytande är delar som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Därför kan dessa delar i uppdraget inte hanteras för sig vid specifika tillfällen, utan bör ingå i det vardagliga arbetet. På vilket sätt arbetar du/ni med jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i just detta arbetsområde?

Detta ska bedömas

 • ditt deltagande i uppgifterna
 • hur du använder material
 • hur du använder tekniker
 • hur du använder verktyg
 • hur du framställer bilder enskilt
 • hur du framställer bilder i grupp
 • dina dokumentationer
 • dina presentationer
 • hur du kan använda och utveckla idéer
 • hur du tolkar, ser samband och kan berätta
 • hur du använder begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Simrishamns enkel LPP-mall (rubrik)

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Framställa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelementt
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla ideér
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väjler eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang och koppling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: