Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Lambda åk 1

Skapad 2016-10-03 16:47 i Gläntanskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i SO för årskurs 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
SO Lambda åk 1

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Under åk 1 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden i SO:

 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, t ex gott och ont, rätt och orätt
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, tex i skolan och i sportsammanhang.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter samt barnkonventionen.
 • Vårt samhälle.
 • Yrken i närområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Analysera
 • Det betyder att kunna beskriva och förklara ex. likheter och skillnader, för och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
 • Reflektera
 • Det betyder att du ska kunna fundera och samtala om olika frågor i våra arbetsområden.
 • Förstå begrepp
 • Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom våra arbetsområden.

 

 

Kunskapskrav för åk 3

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera
 • Reflektera
 • Förstå begrepp

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: