Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing (grammar) and speaking, week 40-48, VT 2016

Skapad 2016-10-03 17:39 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna arbetar med förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt. De arbetar även med att kunna förstå det som de läser och lyssnar till på engelska.
Grundskola 9 Engelska
During these weeks we will work with writing, speaking, listening and reading. You will show us that you can improve your written text by the help of grammar material and find a variation of words and expressions. In speaking you will show us that you can express yourself in English. Finally, you will show us teachers that you understand what you listen to but also the texts you read.

Innehåll

Lessons

You will gain knowledge by:

* Reading and listening exercise

* Grammar diagnosis

* Grammar material and instructions

* Individual process

* Writing exercise

* Speaking exercises

 

Schedule:

Week 40 Listening and reading exercises

Week 41 Grammar diagnosis and grammar material

Week 42 Grammar material

Week 43+45 Grammar material and speaking exercises (20 minutes on each lesson)

Week 46 Grammar material and speaking (20 minutes on each lesson)

Week 47 Tuesday: NP speaking Thursday: Prepare writing exercise

Week 48: Tuesday: writing exercise Thursday: New theme

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömning

På väg
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva
Jag skriver meningar och ord på engelska men ibland blir det svengelska ord. En engelsman har svårt att förstå det jag skriver. Jag försöker göra förbättringar av min text men vet inte hur jag ska göra.
Jag skriver så att en engelsman kan förstå min text. Jag gör enstaka förbättringar av min text.
Jag skriver på ett varierat och tydligt sätt. Jag har varierade ord och meningar, försöker använda engelska uttryck samt har korrekt grammatik och stavning. Jag gör en hel del förbättringar i min text.
Jag skriver på ett mycket varierat och tydligt sätt. Jag har hela tiden varierade och avancerade ord samt meningar. Jag närmar mig ett felfritt sätt att uttrycka mig på engelska. Jag gör många förbättringar.
Tala
Jag kan säga en hel del ord och meningar på engelska. En engelsman har svårt att förstå vad jag menar.
Jag talar så att en engelsman förstår det jag säger. Ibland ställer jag frågor till dem i min grupp.
Jag talar på ett varierat och tydligt sätt. Jag har ett bra uttal och försöker använda varierade ord, meningar och uttryck. Jag kan både beskriva, förklara och motivera mina tankar.
Jag talar på ett mycket varierat och tydligt sätt. Jag har ett mycket bra uttal. Jag använder varierade och avancerade ord och meningar samt uttryck. Jag närmar mig ett felfritt sätt att uttrycka mig på engelska. Jag kan både beskriva, förklara och motivera mina tankar på ett ingående sätt.
Lyssna
Jag förstår en del ord och meningar men har svårt för att förstå helheten av det som sägs på engelska. Jag har svårt för att sammanfatta och diskutera kring det som jag har lyssnat på.
Jag förstår helheten av det som jag lyssnar på. Jag kan kort sammanfatta vad jag har lyssnat på eller genom att diskutera.
Jag förstår helheten och en del detaljer i det som jag lyssnar på. Jag kan lätt sammanfatta med detaljer både då jag skriver och pratar.
Jag förstår alla detaljer då jag lyssnar på engelska. Jag kan mycket lätt sammanfatta med ingående detaljer då jag skriver och pratar.
Läsa
Jag förstår en del ord på engelska men jag förstår inte hela texten jag läser ur en bok eller på nätet. Jag har svårt för att säga eller skriva vad texten handlar om.
Jag förstår helheten i det jag läser. Jag kan kort sammanfatta vad jag har läst i skrift eller genom att diskutera.
Jag förstår helheten och en del detaljer i det jag läser. Jag kan lätt sammanfatta med detaljer både då jag skriver och pratar.
Jag förstår alla detaljer i det jag läser. Jag kan sammanfatta med ingående detaljer då jag skriver och pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: