Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Trafik

Skapad 2016-10-03 18:51 i Tolleredskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under några veckor kommer vi att arbeta med trafikregler och vägmärken samt hur man ska bete sig säkert i trafiken.

Innehåll

 Mål:

Du ska få kunskap om:

 • på vilken sida du ska gå och cykla på.
 • viktiga saker att tänka på vid övergångsstället.
 • reflexens betydelse i trafiken.
 • vanliga trafikmärken i närmiljön, tex märket för övergångsställe och gång- och cykelbana.

Uppgifter

 • Undervisning

 • Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: