Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - din världsdel

Skapad 2016-10-03 18:58 i Emausskolan Västerås Stad
Arbete om Europa.
Grundskola 1 – 5 Bild Geografi Svenska

Europa - din världsdel.

Hur är det att bo i Europa?

Är det någon skillnad på att bo i ett annat  europeiskt land än Sverige?

Hur väl känner du till övriga Europa?

Innehåll

Syftet med undervisningen

 

 

 

Målet med arbetsområdet är:

 • Du ska kunna redogöra för likheter och skillnader mellan de Europeiska länderna.

  Du ska uttrycka dig med text och bilder så att andra kan ta del av din kunskap.

  Du ska kunna hitta och värdera information på Internet och i böcker.

  Du ska kunna redogöra hur det är att bo i Europa.

Bedömning

 

Vi bedömer dina:

texter

diskussioner

redogörelser

redovisningar

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Dokumentation

 

 • Vi fyller tillsammans i en matris under arbetets gång.
 • Dokumentationen kan föräldrarna ta del av i Unikum.

Uppgifter

 • Europa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Bl Ge
Europa

Du uppnår ännu ej nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ge
 • Ge
Du har grundläggande kunskaper om Europas natur och kultur. Du kan se enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om Europas natur och kultur. Du kan se samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om Europas natur och kultur. Du kan se komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge
Du kan använda kartor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan föra ett enkelt resonemang om olika källors användbarhet. Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Du kan använda kartor på ett fungerande sätt. Du kan föra resonemang om olika källors användbarhet. Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Du kan använda kartor på ett väl fungerande sätt. Du kan föra välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och kan med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
 • Ge
Du kan föra ett enkelt resonemang kring människors ojämlika levnadsvillkor i Europa och vilka orsaker detta kan ha.
Du kan föra ett resonemang kring människors ojämlika levnadsvillkor i Europa och vilka orsaker detta kan ha.
Du kan föra ett välutvecklat resonemang kring människors ojämlika levnadsvillkor i Europa och vilka orsaker detta kan ha.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: