Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2016-10-03 19:21 i Stråtjära skola Söderhamn
Vi arbetar med att tala, läsa, skriva och samtala
Grundskola 3 Svenska
Det är viktigt att kunna läsa och skriva för att klara de flesta av skolans ämnen. I åk 3 börjar läsningen och skrivningen bli flytande och då övar vi på att skriva korrekta meningar samt ökad läsförståelse.

Innehåll

Mål att sträva efter

Elevens mål

Tala och samtala

Du ska kunna:

Läsa

Skriva

Detta gör vi

Tala och samtala

 • Vi arbetar i grupp.
 • VI samtalar och diskuterar i klassen.
 • Vi redovisar vårt arbete muntligt för klassen eller läraren.
 • Vi läser texter och samtalar kring texten.

Läsa

 • Vi läser texter av olika slag och karaktär.
 • Vi läser tyst för oss själva.
 • Vi övar läsförståelse.

Skriva

 • Vi skriver för hand. Fri skrivning och berättelser om vad vi gjort.
 • Vi har "veckans ord" då vi övar på rättstavning.
 • Vi skriver efter bilder.
 • Vi skriver gemensamma texter på tavlan.
 • Vi skriver berättelser på datorn.

Detta bedöms

Prata med andra

Vi kommer att bedöma:

 • hur väl du kan ge och ta emot enkla muntliga instruktioner
 • hur väl du kan samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer
 • hur väl du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling blir tydlig.

Läsa

Vi kommer att bedöma:

 • hur väl du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt
 • hur väl du kan läsa elevnära faktatexter och instruktioner

Skriva

Vi kommer att bedöma:

 • hur väl du kan skriva läsligt för hand och på datorn
 • hur väl du kan skriva berättande texter med tydlig handling
 • hur väl du kan stava ord som du själv ofta använder i skrift och ord som är vanliga i elevnära texter
 • hur väl du kan använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter

Matriser

Sv
Nya Språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
 • Sv  1-3
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
 • Sv
 • Sv
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: