Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökning Halmstad arena

Skapad 2016-10-03 21:17 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
Något som ingår i So-undervisningen är att göra, sammanställa och analysera en egen undersökning.

Innehåll

Undersökning

Förberedelser

 1. Bestäm varför ni vill göra en enkätundersökning. Att svara på frågan ”varför?” är steg ett.
 2. Bestäm vilken typ av undersökning.
 • Skall det vara kvalitativ undersökning där ni riktar in er till ett begränsat urval som ger fördjupande och resonerande svar.
 • Eller gör ni en kvantitativ undersökning där ni ger förutbestämda svarsalternativ. I gengäld får du en mycket större datamängd
 1. Bestäm målgruppen. Det blir enklare att utforma frågorna när du vet vilka du ska fråga.
 2. Bestäm hur många ni skall fråga.

Genomförande

 1. Gör ett talmanus och tala om vilka ni är och hur lång tid undersökningen kommer att ta
 2. Bestäm vem som ställer frågorna och vem som skriver ned svaren
 3. Glöm inte att tacka för intervjun

Sammanställning och Analys

 1. Sammanställ era resultat. Ni kan göra det i SurveyMonkey eller i Excel.
 2. Gör en analys av er undersökning(detta är den viktigaste delen). Svara på följande frågor:
 • Vad blev resultatet av er undersökning?
 • Vad kan ni dra för slutsats av resultatet?
 • Var det något i ert sätt att undersöka som kan kritiseras. Är ni säkra på att ni fått ett tillförlitligt material?

Presentation av materialet

 1. Skriv gemensamt ned resultatet på er undersökning och skicka resultatet till mig via Showbie eller i Unikum

Uppgifter

 • Undersökning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: