Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Graffiti åk 8 HT 2016

Skapad 2016-10-04 08:44 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Bild
Eleverna ska i denna uppgift fördjupa sig i graffiti. De ska två och två skriva ett arbete om graffiti. Därefter så ska de få titta på inspirationsvideos på youtube och få en inblick i hur det kan se ut när man målar ett motiv i graffiti. Sedan får eleverna välja ett eget motiv med text och bild kombinerat som de gör i stilen graffiti.

Innehåll

Syfte

Denna uppgift syftar till att ge eleverna en inblick i en konststil. Dels syftar uppgiften i att de ska få en djupare förståelse i var och hur konststilen uppstod och även själva testa att arbeta med denna konststil. 

Centralt innehåll

Undervisning/arbetssätt

Vid det första lektionstillfället så kommer eleverna att välja ett  valfritt motiv av graffiti/text som de börjar skissa upp.

Vid nästa lektionstillfälle så delas klassen in i par och de skriver tillsammans ett arbete om graffiti.

Detta arbete redovisar för klassen ett par veckor senare. 

Sedan avslutar eleverna arbetsområdet med att göra en egen bild med inspiration av graffiti där både text och illustration finns kombinerat i bilden. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
BildMatris åk 7

BildMatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med illustration/text med ett enkelt bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med illustration/text med ett utvecklat bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med illustration/text med ett välutvecklat bildspråk.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda tekniken graffiti på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda tekniken graffiti på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda tekniken graffiti på ett väl fungerande sätt.
Bildanalys /kommunikation
Eleven beskriver graffitins historiska bakgrund och den samtida konststilen på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver graffitins historiska bakgrund och den samtida konststilen på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver graffitins historiska bakgrund och den samtida konststilen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: