Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby Från flodkultur till Rom - Antiken

Skapad 2016-10-04 09:01 i Stavby skola Uppsala
Vi kommer på olika sätt att lära oss om Antikens Grekland och Rom, Demokrati samt naturgivna risker och hot.
Grundskola 7 – 9 Historia
När och varför blev människan bofast? Hur uppstod de första städerna och rikena? Hur levde och tänkte man i gamla kulturer? Hur har samhället förändrats? Varför säger man: "redan de gamla grekerna...."?

Innehåll

Arbetets innehåll:

Genomgång av flodkulturer och dess kännetecken
Egypten
Arbeta i grupp med en eget vald kultur t ex Sumerena, Babylonierna, Fenicierna, Maya, Inka, Kina, Egypten, Azteker, Induskulturen, Minoiska kulturen
Läsa om Grekland och arv till vår egen tid; film: stora civilisationer - Grekland
Läsa om Rom och arv till vår egen tid; film: antiken i Rom
Jobba med orsaker till och konsekvenser av hur människan förändrade samhället t ex toaletten
Hur denna historia används idag.

Arbetssätt:
Genomgångar, film, diskussion, eget efterforskningsarbete, arbetsuppgifter

Film:
spåren efter antiken
Antiken i Rom
Stora civilisationer - Grekland
Kleopatra

Så visar du vad du kan:
Arbetet med egen vald kultur.
Uppgift om historieanvändning.
Uppgift om samhällsförändringar.
Test på kulturerna.

Uppgifter

 • Orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar (toaletten)

 • Historieanvändning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Exempel på hur kunskap kan synas

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om hur det var, vad som hände och om viktiga personer i de tidiga kulturerna
Kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Du kan berätta något om hur det var i de olika kulturerna vad det gäller styre, liv, yrke, mat, kvinnor och män. Du vet något känt framsteg från kulturerna.
Du kan berätta flera saker om hur det var i de olika kulturerna vad det gäller styre, liv, yrke, mat, kvinnor och män. Du vet flera kända framsteg från kulturerna.
Du kan berätta utförligt om hur det var i de olika kulturerna vad det gäller styre, liv, yrke, mat, kvinnor och män. Du vet många kända framsteg från kulturerna.
Hur samhället förändrats
Resonera kring historiska samhällsförändringar
Du hittar någon orsak till varför förändringen skedde. Du hittar någon konsekvens förändringen förde med sig. Du kan berätta något om hur livet ändrades. enkelt och till viss del underbyggda
Du hittar någon orsak till varför förändringen skedde och förklarar den eller hittar flera. Du hittar någon konsekvens och förklarar den eller hittar flera. Du kan berätta hur livet förändrades. utvecklat och relativt väl underbyggt
Du hittar flera orsaker och förklarar dem eller ger historiska exempel. Du hittar flera konsekvenser och förklara dem och ger exempel. Du kan berätta noga om hur livet förändrades. välutvecklat och väl underbyggt
Resonera om hur denna historia används idag
Resonera om historieanvändning
Du kan hitta exempel på hur historia används och berätta vilka de är enkelt och till viss del underbyggt resonemang
Du kan hitta exempel på hur historia används och berätta vad man ville med användningen utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang
Du kan hitta exempel på hur historia används och förklara vad man ville med användningen välutvecklat och väl underbyggt resonemang
Använda källor för att skriva om en kultur
Använda källor för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor
hittar någon källa med material, väljer ut det som passar till ämnet och verkar trovärdigt följer instruktioner enkelt användande
hittar minst två källor med matetrial, jämför källorna och väljer det mest trovärdiga som passar bäst till ämnet följer instruktioner och tar några egna initiativ utvecklat användande
väljer bland flera olika källor, klarar att välja ut och fundera över trovärdighet och vad som passar till ämnet följer instruktioner och egna initiativ välutvecklat användande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: