Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - Fritidshem

Skapad 2016-10-04 09:06 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
En övergripande pedagogisk planering för skapande verksamhet i förskoleklass.
Grundskola F
Genom skapande verksamhet utmanas man både genom aktiviteten med materialet och tillvägagångssättet. Även individens förståelse och förmåga utvecklas, man möter sig själv i skapandet och lär sig mer.

Innehåll

 

Syfte

Vårt syfte är att skapa en verksamhet som är fylld med glädje, lust samt kreativitet. En verksamhet där elevernas tilltro och självförtroende stärks utifrån den givna ramen. En verksamhet där utbudet är brett och detta ger eleverna en möjlighet att utveckla och fördjupa sin kunskap i sitt skapande arbete. 

 

Arbetssätt

Varje vecka kommer alla färggrupperna bli erbjudna aktiviteter att delta i. Aktiviteterna kommer att variera med bas utifrån en grund inom skapande samt baserat på högtider & säsong. Eleverna kan se vilken typ av aktivitet som erbjuds samt med vilken pedagog på aktivitetstavlan som finns i klassrummet. 

Pedagogen samlar färggruppen i det grupprum där aktiviteten kommer att vara och berättar och förklarar vad de ska göra samt hur. Eleverna får sedan sätta igång och skapa. Pedagogerna går runt och hjälper eleverna vid behov. 

När sedan alsterna är klara sätts dessa upp så att vårdnadshavare och eleverna kan se dessa under en tid.  

 

Reflektion

Under arbetes gång kommer pedagogerna ta foto för att dokumentera verksamheten. Dessa foto kommer även att laddas upp som blogginlägg på Unikum och skickas till föräldrarna. 

Det kommer även att ske en fortlöpande reflektion och utvärdering mellan pedagog och elever. 

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: