👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö

Skapad 2016-10-04 09:17 i Äppelgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Grön flagg projekt HT-16 och VT-17 Närmiljön Vi har valt att jobba med Skogen/Naturan

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi på Äppelgårdens förskola är med i ett "Grön Flagg" projekt. Där vi fördjupar oss i olika delar varje år.
I år kommer vi på förskolan ha focus område på vår "Närmiljö".

Nu för tillfället är vi på Lövet 14 barn i barngruppen kommer bli 15 i december. På Blomman är det 14 barn. Barnen i grupperna är födda 14/15. Vi har haft 9 inskolningar under augusti och september på Lövet och på Blomman har vi haft 6 inskolningar under augusti och september. Vi är fyra pedagoger var av en resurs på Lövet och vi är tre pedagoger på Blomman.

På Lövet/ Blomman har vi valt att jobba med skogen och "naturan" ( den bortre gården) för det är våran närmiljö.

 

Skogen:

Varje torsdag går de äldre barnen från Lövet och Blomman till skogen. Det blir 12 stycken barn. Med tre pedagoger. Syftet med detta är att barnen som är födda 14 ska få en närmare samhörighet då de kommer blir en grupp senare, men också att de får utforska sin närmiljö som utmanar dem på olika sätt.

 

Naturan:

Varje torsdag går de yngre barnen Lövet och Blomman till "naturan" ( den bortre gården). Det blir 15 stycken barn. Med fyra pedagoger.

 

 

 

 

 

Mål

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Omformulering av läroplansmål

Vi strävar mot att barnen ska bli mer nyfikna på vår närmiljö men även också att det är viktigt att vara rädd om sin närmiljö.

Vi strävar mot att barnen ska få utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning genom att få gå i obanad terräng och annat underlag.

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Skogen:

Vi går till skogen med de äldre barnen en gång i veckan.

 

Naturan:

De yngre barnen går till Naturan en gång i veckan.

 

Vi utmanar barnen genom att ge dem möjligheten att använda sin nyfikenhet i skogen/Natura och genom att de är involverade i dialoger med pedagoger om vad som händer både innan och efter skogs tillfället. till exempel vad behöver vi ha med oss till skogen, vilka kläder är lämpliga att ha på sig?

Vi fotograferar med våran ipad för att barnen ska kunna ta med diskussionen in sedan på avdelningarna vad vi upptäckt i skogen/Naturan. Detta för att upptäcka om det är något som barnen är mer intresserade av när man kommer tillbaka till sin avdelning.

 

 

 

 

Uppföljning

Skogen; Under höstterminen gick vi till en början till en och samma skog och utforskade den. Sen upptäckte vi att barnen ville vara med och påverka valet av skog så då blev det att de fick valet att välja varje gång. Vi döpte skogarna tillsammans med barnen, stora och lilla skogen. Vi samarbetade med Blomman under hösten och gick tillsammans med barnen födda 2017. På slutet av hösten märkte vi att barnens intresse för skogen hade svalnat av och då delade vi upp oss till vardera avdelning igen. Våra barn gav uttryck för att de ville besöka "Gläntan". Ett ställe de sett på väg till skogen.

Vi såg också att barnen inte bara var intresserade av målet utan också  "vägen till". Deras fokus låg på trafiken, bilarna och vad som händer runt omkring oss på väg till skogen. Hur beter vi oss i trafiken? Hur gör vi när vi ska gå över gatan?

Naturan: I början av höstterminen så gick vi till naturan, vi hade västar och gick med repet. Vi observerade sedan att barnen hade ett stort intresse för fåglar och de visade oss vart de hörde fåglarna. Vi tog oss till den dungen där de hörde fåglarna. Barnen visade också stort intresse för att springa upp och ner för backen, de hittade stockar som de rullade ner och provade även att rulla ner själva.

 

 

 

Utvärdering

I höstas började vi jobba med närmiljö som  är ett  projekt utifrån grön flagg. Vi delade in de yngre och äldre i grupper för att de skulle få möjligheten att utmanas på sin egna nivå. Dem yngre går till naturan som ligger på förskolans stora gård och dem äldre går till skogen. Men vi ville också skapa en gemenskap i mellan dem äldre barnen på blomman och äldre barnen på lövet. 

I början hade vi stort fokus på skogen och  naturan vad som hände på vägen ditt och så klart vad som hände när vi kom fram. Men efter att vi observerat och sätt att barnen tycker om att läsa har vi börjat gå till biblioteket som också ligger i deras närmiljö. De äldre barnen har även vart med och sorterat och slängt kartonger och material som vi använder i verksamheten de är också en del i barnens närmiljö.

Barnen har haft ett stort inflytande i hur projektet har format säg. Vi har varit väldigt måna om att ta in deras intresse , och de har styrt projektets utveckling.  

 

 

 

 

Naturan:

I Början av våra besök till naturan så utforskade barnen mycket kullen hur känns de att springa ner för den men även att de faktiskt går att klättra upp också. Att man även kunde rulla stubbarna som man hittade upp för backen och ner för den. Barnen utforskade även sina kroppar och provade på att  själva rulla ner för kullen. Nästa gång vi gick till naturan så kopplade dem de till att rulla stockar men även lägga säg och rulla ner själva. Barnen sa - lulla , lulla.

I naturan flög de även väldigt mycket fåglar fram och tillbaka och de är något som våra barn hade observerat . Vi som pedagoger försökte att utmana dem i de och vara medforskare i deras observation, och ställde frågor som vart är fåglarna?  "där" sa barnen och pekade på en dunge som finns precis mitt i mot naturan. Oftast så var de kajor som rörde säg fram och tillbaka , eller de va dem som var synliga för barnen . När de såg  fågeln benämnde vi dem med deras namn. Sen när vi kom tillbaka till naturan så utryckte barnen och visade intresse för barnen  sa - pipi pipi.

Vi som pedagoger ville ge barnen möjligheten till att utforska fåglarna djupare för att vi såg att de hade intresset för dem, vi tänkte att de skulle få gå till dungen som vi senare kallade fågelskogen som även de är barnens närmiljö .

Vi började mer fokuserat att träna oss på att ha västar och gå med repet till naturan för att vi senare skulle ta oss utanför förskolans grindar och då ska man ha väst och hålla i repet. Barnen var från början väldigt fokuserade och nyfikna på repet men även  vägen från förskolan till naturan. Efter att vi hade tränat oss med repet några gånger så vågade vi oss ut mot fågelskogen  för att se hur långt vi kom och hur långt vi orkade att ta oss. För de var en bit att gå men de finns mycket också att utforska på vägen till fågelskogen.

Första gången stannade vi vid fotbolls plan som finns där i närheten och utforskade den en liten stund. Vi försökte höra efter fåglarna. Barnen hörde fåglarna men såg även olika saker som bilar , pinnar.

Andra gången hade vi pedagoger hängt upp både bofinken och kajan som vi hade sätt och hört innan . Barnen var väldigt nyfikna och ville hitta mer fåglar. Samtidigt som dem såg fåglarna hade de fått upp ögonen för bäcken som rann igenom i fågelskogen. Barnen brast ut "vatten".

Tredje gången gick vi längre in i fågelskogen där kunde barnen upptäcka de olika blommorna som fanns , de hittade även en snigel med sitt lilla hus på ryggen och började direkt att sjunga lilla snigel akta dig. De ville även känna och ta på snigeln. Vi pratade mycket då om att man får va försiktig med snigeln så de inte får "ajaj "som barnen utryckte de.

 

Skogen;

Det har varit en uppskattad aktivitet i projektet. Barnen har sett fram emot detta och pratat med varandra om vad de ska göra i skogen och kommit överens om detta. De har fått en gruppkänsla och stor empati för varandra genom att de tagit hand och hjälpt och stöttat varandra om de behövt hjälp i skogen.

 

 

 

 

 

 

Analys och utveckling

Skogen

Barnen var intresserade av att utforska skogen i alla möjliga riktningar. De första de gjorde var att de upptäckte alla små djur som fanns under löv, stenar och i stubbar och träd. Det var då vi introducerade förstoringsglasen för att se vad de upptäckte genom dem. Till en början utforskade de själva förstoringsglasen och dess funktioner. Men efter hand så förstod de hur ett förstoringsglas fungerade. Då började de samarbetade med varandra och tittade tillsammans och jämförde vad de hade hittat.

Sen var barnen också intresserade av hur träden såg ut i höstas. De lade sig på marken och tittade upp i trädkronorna och de upptäckte hur de förändrades, dess skiftningar. De hade inte så stora funderingar kring detta utan bara ett konstaterande att det hände. Där behöver vi pedagoger bli bättre på att ställa öppna frågor till barnen och snappa upp deras frågor och funderingar för att utveckla deras nyfikenhet. Och också ta med oss detta till förskolan.

Vi gömde också fruktskal under löven. Och började titta på vad som hände med dessa. Detta kan vi under hösten att titta närmare på och vidareutveckla genom att börja prata om hållbar utveckling, bla vad vi inte får kasta i naturen. 

Till en början var barnen nära oss pedagoger. De ville att vi skulle vara med i alla moment, men vart efter så tog de egna initiativ tillsammans, utan oss pedagoger. Vi har uppmanat dem att ta små utflykter själva men att de alltid skulle se en pedagog. Barnen har varit väldigt lyhörda och blivit bra på detta.

Naturan

Barnen har vart intresserade av fåglar nästan från första början av höstterminen när vi började gå till naturan. De har tyckt de va väldigt roligt att lyssna på fåglarna och att titta på dem.Barnen bjöd in varandra när de upptäckte fåglarna som flög över naturan men även när de rullade stockarna de har även visat med kroppen de olika upptäckter som de har gjort. 

Vi pedagoger ville jobba vidare på de och prova på att ta oss utanför förskolan och komma till fågelskogen. Vi tränade på att gå med repet och västar först till naturan. Och vi kan se nu i efter hand att de va en väldigt bra metod att starta med att barnen fick vänja säg med repet. För att de har medfört en trygghet och medvetande om användningen av repet.Efter ett tag så observerade vi pedagoger att de hade blivit trygga och vana vid repet så då provade vi oss ut utanför grindarna. Första gången kom vi så långt som fotbollsplan som ligger precis bredvid fågelskogen. De va en lagom bit den första gången . Barnen lyssnade efter fåglarna men observerade också fåglarna.

Andra gången hade som pedagoger lagt ut foton på de två olika fåglarna som barnen ha såg på naturan och flygga över . Nu i efter hand kan vi se att genom att placera ut dessa fåglar vi fågelskogen så har vi som pedagoger lagt focusen på fåglarna åt barnen , istället skulle vi kunna nästa gång låtit barnen bara komma in och se hur de uppfattar de och utgå från deras observationer .

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016