Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn internationellt_åk3_ALL

Skapad 2016-10-04 09:19 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Du lär dig om barns livsvillkor runt jorden, om barnensrättigheter men framförallt vad det betyder att vara flerspråkigt. Det vet du exakt.

Innehåll

    Modul

Undervisning

läxa

1

●Barnen runt jorden

●Definition av ordet: Barn

● Läsa: „Was ein Kind braucht“, Text Zebra 4, S.64.

●muntligt: diskussion om vad barn behöver

skriva: Vad behöver du?

●stavning, grammatik

1)läsa, Text. Steffi und Aischa Zebra 3, S. 74-75, Fragen beantworten

2) Zeile 1-11 skriva av/kopiera

 

2

● Diskussion: barnens rättigheter

●muntligt, diskussion: Vad är rättigheter och vad är regler? Varför finns de?

● Läsa, Text: Weltkindertag, Zebra 4, S.66-67

● läsförståelse+skriva: motivera din åsikt: vilka rättigheter och regler är bra, vilka är mindre bra?

1) läsa: Zebra 2, Text S. 20/21

2) Skriva: Vilka regler har du hemma? Vilka regler har du i skolan? Jämför de och motivera din åsikt.

 

3

 ●Kinder mehreren Sprachen

●läsa: Text, Mehrsprachigkeit, Zebra 3. S.76-77

●Introduktion: Projekt modersmål

● genomgång. Hur gör man en intervju?

1)  läsa+skriva: Zebra Lesen und 3, S. 70, vorlesen üben

2) Läs: „projekt modersmål“, fundera på hur du skulle svara på frågorna

4

●Projekt modersmål, partnerintervju

●genomgång textfrom dialog: Hur skriver man en dialog, citationstecken osv.

1) skriva dialog

2) träna på att läsa upp/läsa högt (dialogen)

5

● muntligt: spela in dialogen

●måla/rita bakgrundsbild till videoclippet

1) stavning/gramm

6

●hörförståelse: titta på de andra elevernas youtube clip, jämföra med det egna clippet

● avslutning och utvärdering: Vad har jag lärt mig?

● Introduktion: Nytt tema

Mina mål

□ Jag kan några läs-och skrivstartegier om intervjun.

□ Jag kan motivera min åsikt.             

□  Jag kan läsa texter och svara på frågor.       

□  Jag kan berätta vad som händer i en text.                 

□  Jag kan genomföra en intervju.

□  Jag kan svara på intervjufrågor.

□  jag kan skrivba en dialog.

□  Jag berätta en dialog/läsa upp en dialog.

□ Jag kan några stavnings-och grammatiksregler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: