Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östra Karup FN

Skapad 2016-10-04 10:40 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola F – 6

Höstterminen

Vi lär oss om FN och barnkonventionen. Varför finns FN och vad gör FN? Vi lär oss om barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning, för att nå målen kan du:

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • nämna några artiklar ur barnkonventionen
 • beskriva varför barnkonventionen finns

 

 

Undervisning

Du ska få lära dig om barns rättigheter genom att:

 • titta på filmer och samtala kring dessa
 • diskutera barnkonventionen
 • ha en storsamling där varje klass framför något i samband med FN

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Sh   3
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: