Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2016-10-04 10:50 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan.
Grundskola 4 Fysik Teknik
Vi kommer att arbeta med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan. Vi kommer bygga och konstruera fordon fritt och efter ritning. Under hela arbetet så kommer vi att diskutera och dokumentera våra resultat.

Innehåll

Under höstterminen kommer du tillsammans med en kamrat att arbeta med rörelse och konstruktion, där ni utför olika uppdrag. 

 

Så här arbetar vi: 

Bygga fordon efter ritning och givna krav
Att göra en ritning
Söka krafter
Lära om olika energiformer
Friktion

Efter varje uppdrag diskuterar vi och sammanfattar i helklass.

 

Mål:

Du visar att du kan bygga och konstruera ett fordon utifrån givna krav.

Du ställer frågor och kommer med egna idéer. 

Du hittar lösningar, testar och utvecklar fordonet.

Du kan dokumentera ditt arbete i text- och tabellform.

Du deltar i samtal som rör enkla frågor i teknik.


Bedömning: 

Din aktivitet under lektionerna, egna frågor och idéer samt hur du dokumenterar ditt arbete. 

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion

Bygga och konstruera

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Bygga utifrån given ritning
Du kan bygga efter ritning med viss hjälp av din lärare.
Du är säker på att bygga efter ritning.
Testa och utveckla fordonet
Du är aktiv när ni testar fordonet och du har några idéer om utveckling.
Du är mycket aktiv när du testar och du ger många, genomförbara idéer om utveckling.

Dokumentation

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Dokumentation i textform
Du gör enkla anteckningar där du skriver hypotes och resultat.
Du gör noggranna anteckningar som visar att du förstått uppgiften. Andra kan läsa och följa vad du gjort.

Samtal och diskussioner inom ämnet teknik.

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Deltagande och följdfrågor
Du deltar i samtalen och ställer några följdfrågor.
Du deltar mycket i samtalen och ställer många följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: