Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva argumenterande text

Skapad 2016-10-04 11:00 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa och skriva argumenterande texter är någonting man arbetar med både i nationella provet på vårterminen och under gymnasiet. I detta moment ska vi lära oss hur man bygger upp en argumenterande text för att slutligen skriva en debattartikel.

Innehåll

Kopplingar till Lgr-11

Arbetsgång

Föreläsningar

Läsa och analysera olika argumenterande texter

Skrivuppgift med responsarbete

Skriva en argumenterande text

Du ska nu få skriva en debattartikel som skulle kunna publiceras i en ungdomstidning. Du kommer att få förslag på olika ämnen men du får självklart välja ett eget ämne om du hellre vill det. Målgruppen för din debattartikel är ungdomar i din egen ålder. Tänk på att välja ett ämne som du är engagerad i och kan mycket om så blir det lättare att skriva artikeln och övertyga läsarna om att din tes stämmer.

Din debattartikel ska vara strukturerad med:
-rubrik,
-inledning där tesen tydliggörs 
-en övertygande och sammanfattande avslutning.

Debattartikel ska även innehålla:
-2-3 tydliga argument för din tes (gärna en blandning av sak- och känsloargument) 
-ett motargument som du bemöter.

Du ska arbeta enligt skrivprocessen. Du kommer under processen få tid till att ge och få respons från dina klasskamrater. Du kommer även att ges möjlighet att bearbeta och förbättra din debattartikel efter denna respons.

Din text ska skrivas i ett dokument i svenskamappen på Google drive. Den färdiga och bearbetade debattartikel ska lämnas in senast 25/11.

 

Förslag på ämnen för debattartikeln:
-Bli vegetarian idag!
-Ta bort åldersgränsen på energidryck
-Inför skoluniform i Sverige
-Bättre mat i bamba
-Lägg in idrott på schemat varje dag
-Avskaffa betyg
-Gratis kollektivtrafik
-Höj priserna på snabbmat och godis
-Eget förslag!

 

Lycka till!

Susanne och Emelie

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris: skriva argumenterande text

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett debattinlägg.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett debattinlägg.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett debattinlägg.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Åsikten stöds med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar debattinlägget t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar debattinlägget väl t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: