Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 5 ht 16

Skapad 2016-10-04 11:10 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Efter avslutat kapitel ska du kunna:

 • Prioriteringsreglerna (multiplikation och division går före addition och subtraktion).
 • Kunna räkna division med minnessiffror.
 • Förstå vad som menas med negativa tal och räkna med enkla negativa tal.
 • Kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal åk 5 ht 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Prioriteringsregler, negativa tal, positiva tal, likhetstecken, division, rest, minnessiffra
Du har ännu inte baskunskaper om matematiska begrepp. Du kan ännu inte använda dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Du ska kunna använda prioriteringsreglerna. Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion. Exempel: 6 + 3*9 = 33 36/6 + 8 = 14
Du kan ännu inte göra enkla uträkningar med prioriteringsreglerna på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar med prioriteringsreglerna på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med prioriteringsreglerna på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med prioriteringsreglerna på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Du kan räkna kort division med minnessiffror. Exempel: 489/3 = 161
Du kan ännu inte göra enkla uträkningar med kort division ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar med kort division på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med kort division på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med kort divsion på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Du förstår vad negativa tal är och kan tala om vilket tal som är störst, exempel 5 eller -9. Du kan göra enkla uträkningar med negativa tal exempel: Temperaturen är -1 grad vilken temperatur är det om temperaturen stiger 3 grader?
Du kan ännu inte göra enkla uträkningar med negativa tal ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar med negativa tal på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med negativa tal på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med negativa tal på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogör för och samtala om tillvägagångssätt
Du har ännu inte visat att du kan beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du har svårt att använda bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: