Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låt oss tala inför publik!

Skapad 2016-10-04 11:28 i Apelskolan Falkenberg
Vi ska lära oss att tala inför publik
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Många tycker att det är nervöst att stå inför en publik och prata.

Men det går att träna upp sin förmåga att tala inför folk.

Under detta arbetsområde ska du träna på att bli en bättre talare.

Innehåll

Mål

Vi ska skriva och hålla ett tal inför publik.

Arbetets innehåll

Du kommer att få tydlig instruktioner om arbetes innehåll. 

Utifrån instruktionerna ska du välja ett passande ämne som du ska få presentera inför publiken. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att öva i mindre grupper genom att prata om ett ämne vi gillar, därefter kommer vi att utöka gruppen och tala inför en större publik. Vi kommer jobba med talet så att du blir säkrare och säkrare på att hålla det. Du kommer också att få ge kamratrespons under tiden vi arbetar.

Visa din kunskap - Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer du att hålla i en muntlig framställning och denna kommer att bli bedömd. 

De olika kunskapskriterierna kan du se i matrisen nedan:

Uppgifter

 • Skriva stödord till talet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Låt oss tala...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inledning
Inledningen är delvis tydlig och intresseväckande.
Inledningen är relativt tydlig och intresseväckande.
Eleven gör en beskrivande, tydlig och intresseväckande inledning som för lyssnaren in i ämnet.
Tala
Hastighet/tempo
Talar delvis i ett ojämnt tempo. Eleven försöker delvis att använda rösten och talhastigheten för att höja kvalitén på redovisningen.
Talar i ett relativt lugnt och anpassat tempo. Eleven använder rösten och talhastigheten på ett relativt bra sätt för att höja kvalitén på redovisningen.
Talar i ett lugnt tempo under hela presentationen. Eleven använder talhastigheten på ett sätt som lyfter framträdandet på ett positivt sätt. T.ex. gör eleven pauser och ändrar röstläget när det behövs.
Kroppsspråk
Ögonkontakt
Har delvis ögonkontakt med publiken. Eleven talar delvis fritt.
Har relativt väl ögonkontakt med publiken. Eleven talar för det mesta fritt.
Har ögonkontakt med publiken, överblickar och behåller kontakten. Talar fritt genom hela presentationen.
Avslutning
Avslutning är delvis tydlig.
Eleven har en relativt tydlig avslutning och försöker sammanfatta sin redovisningen.
Eleven har en tydlig avslutning där man sammanfattar presenterade fakta. Avslutningens genomförande lyfter presentationen på ett positivt sätt.
Engagemang/ Helheten
Väcka intresse
Presentationen framförs delvis på engagerat/intresse-väckande sätt.
Presentationen framförs på ett relativt väl engagerat/ intresseväckande sätt.
Helheten i presentationen väcker intresse. Presentatören är väl förberedd. Eleven är engagerad genom hela presentationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: