Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Djurens liv och utveckling

Skapad 2016-10-04 12:31 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 8 Biologi
Hur började livet och hur har det utvecklats? I den har kursen läser vi om livets utveckling och mångfald! Vi lär oss att förstå olika organismers släktskap, egenskaper och beteenden.

Innehåll

Mål

Syftet med det här arbetsområdet är att ni ska fördjupa era kunskaper om djurens egenskaper, släktskap och utveckling till en nivå så att känner er säkra på hur olika djurgrupper kan identifieras och diskutera samt ta ställning till frågor som rör djur och natur. 

Vad ska vi lära oss?

 • Hur massutdöenden har givit upphov till nya livsformer
 • Förstå hur djuren utvecklats från enkla till mer komplicerade former, och från vattenliv till landliv
 • Fundera över vad olika beteenden hos djur har för betydelse
 • Beskriva människans utveckling utifrån biologiska teorier
 • Göra evolutionära jämförelser mellan olika organismer
 • Förstå och delta i aktuella biologiska samhällsdiskussioner, exempelvis kring jakt

Hur kommer vi att lära oss?

Vi kommer att...

 • Arbeta mot kapitel 3 i Biologi boken
 • Diskutera frågor och göra övningar i boken
 • Laborera, göra undersökningar, dissekera och dokumentera
 • Titta filmer och reflektera

 

Film: Insekterna

Film: Fiskarna 

Film: Groddjuren

Film: Kräldjuren

Film: Fåglarna

Film: Däggdjuren

Uppgifter

 • Fiskarna

 • Groddjuren

 • Kräldjuren

 • Fåglarna

 • Däggdjuren

 • Människan

 • Leddjuren

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav Biologi

F
E
C
A
Samtala och diskutera
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: