Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema lag och rätt

Skapad 2016-10-04 12:42 i Axonaskolan Grundskolor
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Vad har barn egentligen för rättigheter och skyldigheter? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.

Innehåll

Förväntningar/mål

  • Du ska kunna skilja på en regel, norm och en lag
  • Du ska känna till hur ett brott utreds och hur en rättegång går till

 

Detta ska vi arbeta med

  • Vi kommer att arbeta med "från brott till rättegång"
  • Normer, regler och lagar

Detta kommer vi att bedöma

Alla kunskaper och färdigheter som visas upp under avsnittets gång bedöms. Detta gäller muntliga prestationer (t.ex. diskussioner, dramatisering m.m.).

I matrisen nedan framgår vilka olika förmågor och kunskaper som bedöms:

Matriser

Sh
Samhällskunskap: Lag och rätt

Kriterier

Når ännu ej målen
Klicka för att redigera
Når målen
Klicka för att redigera
God måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Mycket god måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Ny nivå
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i det område som vi läser om.
Har goda kunskaper i det område som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i det område som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan beskriva enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Kan föra enkla resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan beskriva komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer . Kan föra relativt välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv. Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta.
Kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv. Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta.
Kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta.
Källor:
Källor
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Ny rubrik

Når ännu ej målen
Klicka för att redigera
Når målen
Klicka för att redigera
God måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Mycket god måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: