Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass

Skapad 2016-10-04 12:42 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 0 Svenska
En läsande klass Vi ska lära oss hur vi använder de olika läsförståelsestrategier, Spågumman, Detektiven, Reportern, Konstnären och Cowboyen, för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Innehåll

 

Språk är människans viktigaste redskap. Språket används för man tänker, kommunicera och lära sig. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll

(årskurs 4-6)

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter //. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

 

Detta ska du kunna

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser

olika typer av text:

  • att förutsäga (Spågumman)
  • att ställa frågor (Reportern)
  • att utreda oklarheter (Detektiven)
  • att sammanfatta (Cowboyen)
  • att se inre bilder (Konstnären)Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt. Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.
  •  
  •  

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: