Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattholma-Tematiskt arbete kring en tidsresa

Skapad 2016-10-04 12:45 i Vattholmaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Svenska Bild Historia
Under vårterminen 2017 med start v.9, kommer vi att arbeta med olika textgenrer i ett skrivprojekt. Vi kommer att göra en resa i historien, beskriva miljöer, berätta, jämföra, argumentera, skriva dikt och instruerande text.. Det är ett tematiskt arbete i historia, svenska och bild. En dokumentation i Lärloggen på Unikum ska också ske kontinuerligt.

Innehåll

Förmågor

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Formulera sig och kommunicera i skrift och bild.
 • Anpassa språket efter olika syften och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Jämföra olika tidsåldrar.
 • Argumentera
 • Följa instruktioner.

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Du ska lära dig olika genredrag för olika typer av texter.
 • Du ska lära dig skriva olika texttyper.
 • Du ska veta att olika texter ger olika information och läses på olika sätt.
 • Du ska lära dig att ge och ta emot respons på texter.
 • Du ska kunna samtala kring texter.
 • Du ska ha kunskap kring källkritik.

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

Det här ska vi göra

Under det här området kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Skriva en beskrivande text kring en historisk plats du reser till.
 • Skriva en faktatext.
 • Skriva en instruerande text.
 • Skriva ett poem.
 • Skriva en kort skönlitterär text om en händelse från din historiska tidsålder.
 • Jämföra och argumentera kring din 

 

Bedömning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Observationer i klassrummet
 • Skriftliga uppgifter
 • Den slutliga produkten

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Hi Sv Bl
Kunskapskrav i Svenska i slutet av årskurs 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra **enkla, kronologiska** sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med **viss** koppling till sammanhanget visar eleven **grundläggande läsförståelse**.
Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med **relativt god** koppling till sammanhanget visar eleven **god läsförståelse**.
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med **god** koppling till sammanhanget visar eleven **mycket god läsförståelse**.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med **begripligt** innehåll och **i huvudsak fungerande** struktur samt **viss** språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt tydligt** innehåll och **relativt väl fungerande** struktur samt **förhållandevis god** språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med **tydligt** innehåll och **väl fungerande** struktur samt **god** språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **viss säkerhet**.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **relativt god säkerhet**.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **god säkerhet**.
Röd tråd
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla gestaltande beskrivningar** och **enkel handling**.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade gestaltande beskrivningar** och **utvecklad handling**.
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade gestaltande beskrivningar** och **välutvecklad handling**.
Informationssökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **enkla resonemang** om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **utvecklade resonemang** om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **välutvecklade resonemang** om informationens användbarhet.
Uttrycksförmåga
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsakfungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Textbearbetning
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett ihuvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **i huvudsak fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **relativt väl fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven ge **välutvecklade** omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **väl fungerande** sätt.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som **till viss del** upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet **relativt väl**.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet **väl**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: