Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa

Skapad 2016-10-04 13:09 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du ska få visa din kunskap i att samtala om fysisk aktivitet samt beskriva hur man förebygger skador. Du kommer också utveckla din samarbetsförmåga samt ditt ledarskap. Du ska få hålla i en idrottslektion tillsammans med en eller två klasskamrater. Ni kommer tillsammans planera och genomföra lektionen, därefter kommer du enskilt att få utvärdera uppgiften samt skriva en skriftlig uppgift om fysisk aktivitet.

Innehåll

Vi kommer under v.47-48 att hålla i egna idrottslektioner i de lägre klasserna. Det kommer att vara 2-3 elever i varje grupp och de kommer tillsammans få planera och genomföra lektionen. Efter genomförd lektion kommer en skriftlig del där eleverna så utförligt som möjligt ska beskriva hur fysisk aktivitet påverkar en människa fysiskt, psykiskt och socialt. Både på kort och lång sikt. Eleverna kommer att arbeta med uppgiften hemma och i skolan när möjlighet ges under t ex eget arbete. 

Uppgifter

 • Idrottslektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott & hälsa

E
C
A
Förebygga skador
 • Idh  4-6
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
leven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: