Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-10-04 13:14 i Kullingsbergsskolan Alingsås
En planering för arbetsområdet Kroppen för åk.6
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om dina organ, sinnen, muskler, celler och det mesta som hör till männsikokroppen.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer du att få lära dig mer om din kropp. Du kommer att lära dig mer om dina organ, sinnen, muskler, celler och hur du kan ta hand om din kropp på bästa sätt. Du kommer även att få läsa om viktiga upptäckter så som antibiotika och röntgen. 

Konkreta mål:

Målet med detta arbetsområde är att du ska veta bland annat: 

 • Vilka organ vi har och hur de fungerar och samverkar med varandra.
 • Hur vår hälsa påverkas av sömn, motion och kost.
 • Matens väg genom kroppen.
 • Vad som är bra för kroppen och vad som är skadligt för kroppen. I form av doping, tobak, alkohol och narkotika.
 • Hur man kan dokumentera ett "Uppdrag".

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Dokumentera dina uppdrag.
 • Tolka och analysera texter.
 • Vara aktiv i diskussioner och samtal.

 

Undervisning:

Du kommer att få göra olika uppdrag som du sedan ska dokumentera genom att till exempel göra en tabell, ta bilder och skriva om ditt uppdrag.

Vi kommer att titta på film. 

Skriva faktatexter.

Läsa olika slags texter och arbeta med olika arbetsblad. 

I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett prov.

 

 

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Kroppen

På väg
E
C
A
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Har inga kunskaper om kroppens organ. Har svårigheter att namnge och placera några organ samt hur de ser ut.
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några få av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har svårt att föra resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Samband i människokroppen
 • Bi  4-6
Har svårigheter att föra ett resonemang om hälsa och sjukdom.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan hälsa och sjukdom.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan hälsa och sjukdom
Källkritik
Har svårigheter att tolka olika slags texter.
Har grundläggande kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Har goda kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Har mycket goda kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Dokumentation och planering av uppdrag
Har svårigheter med att dokumentera och planera ett uppdrag.
Har grundläggande kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då enkla resonemang om likheter och skillnader.
Har goda kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Har mycket goda kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: