Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering etik och moral

Skapad 2016-10-04 13:34 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundsärskola F – 9
Planering arbetsområde religion etik och moral

Innehåll

PLANERING ARBETSOMRÅDE RELIGION

ETIK OCH MORAL

 Hur ska man vara mot sina kompisar och föräldrar? Är det viktigt att vara snäll och ställa upp på vad andra vill eller är det bäst att tänka på sig själv först och främst?

Det finns antagligen inte en enda människa som inte någon gång tänkt på den här typen av frågor.

Det är inte alltid tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Vissa människor tycker till exempel att det är ok att ”småljuga” ibland medan andra människor tycker att man måste tala sanning i alla situationer.

ETIK använder vi för de värderingar vi har om vad vi anser vara rätt eller fel. Med MORAL menas de handlingar vi gör eller inte gör utifrån de värderingar vi har.

Vi har ofta olika uppfattningar om hur vi ska vara mot varandra och det är det som gör det här arbetsområdet både spännande och svårt.

 

DE STORA FRÅGORNA ÄR:

  • Vad innebär begreppen etik och moral och
  • Vilka är de tre vanligaste etiska modellerna och vad innebär dessa?

 

 

 DET HÄR HÄFTET TILLHÖR:____________________

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS:

  • Enskild skriftlig uppgift – Olika etiska modeller (sid.10-11).
  • Muntlig uppgift i grupp (sid.13-14).

 

 

VILKA FÖRMÅGOR ÖVAR OCH BEDÖMS DU I:

¤ ANALYSFÖRMÅGAN - Att kunna förklara varför, att kunna se orsaker och konsekvenser, att se likheter och skillnader – att se samband – att se det ur olika perspektiv.

¤ KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGAN - Att kunna argumentera och resonera.

¤ BEGREPPSFÖRMÅGAN - Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.

¤ METAKOGNITIVA FÖRMÅGAN – Att kunna bedöma sin egen och andras insatser.

 

Till de två bedömningsuppgifterna finns kopplade matriser där det tydligt framgår vad som krävs för att nå olika nivåer inom de olika förmågorna.

 

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Etik

 

Moral

 

Empati

 

Solidaritet

 

Jämlikhet

 

Regel/pliktetik

 

Konsekvensetik

 

Sinnelags/avsiktsetik

 

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

¤ Min, klasskompisars och din respons.

¤ Planeringshäftet.

¤ Mina genomgångar och filmer.

¤ Olika modeller, t.ex. EPA-modellen och olika etiska modeller.

 

 

VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

¤ Presentation av arbetsområdet.

¤ Övningsuppgift där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdet begrepp (sid.5)

¤ Övningsuppgift enligt EPA-modellen – ”En bra kompis” (sid.6).

¤ Genomgång och övningsuppgift enligt EPA-modellen - ”Etiska begrep” (sid.7-8).

¤ Genomgång och ÖVNINGSUPPGIFT - olika etiska modeller (sid.9).

¤ Enskild och skriftlig bedömningsuppgift - ”Etiska modeller” (sid.10-11)

¤ Övningsuppgift enligt EPA-modellen – ”Pay it forward” (sid.12)

¤ Muntlig bedömningsuppgift i grupp. ”Chatt mellan kim_3 och strömma00” (sid.13-14).

¤ Självvärdering, respons på arbetsområdet.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift 1: Olika etiska modeller

  • Bedömningsuppgift 2: "Chatt mellan Kim_3 och Strömma 00"

Matriser

Bedömningsmatris till bedömningsuppgift 1 - Olika etiska modeller

Beddömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda två av begreppen i ditt resonemang.
Du visar att du förstår och kan använda tre av begreppen i ditt resonemang.
Du visar att du förstår och kan använda samtliga begrepp i ditt resonemang.
Analysförmågan
Du visar att du kan förklara hur Kajsa skulle göra utifrån en av modellen
Du visar att du kan förklara hur Kajsa skulle göra utifrån två av modellerna.
Du visar att du kan förklara hur Kajsa skulle göra utifrån alla tre modellerna.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla resonemang i något tankeled.
Du visar att du kan föra ett delvist underbyggd resonemang utvecklade i några tankeled
Du visar att du kan föra väl underbyggda resonemang i flera tankeled

Bedömingsmatris till bedömningsuppgift 2 i ämnet religion - etik och moral

Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du resonerar på ett enkelt sätt om situationen. Ditt resonemang innehåller inte någon konsekvensbeskrivning eller att du ser situationen.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om situationen genom att ditt resonemang innehåller en kosekvensbeskrivning
Du resonerar på ett väl utvecklat sätt om situationen genom att ditt resonemang innehåller en konsekvensbeskrivning.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla resonemang utvecklade i något tankeled.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ underbyggda resonemang utvecklade i några tankeled.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang utvecklade i flera tankeled.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda två av begreppen i ditt resonemang.
Du visar att du förstår och kan använda tre av begreppen i ditt resonemang.
Du visar att du förstår och kan använda samtliga av begreppen i ditt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: