Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Luft åk 2 ht-16

Skapad 2016-10-04 13:43 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kan inte se luften, men ändå är den någonting. Den luktar inte, den smakar inte något, men du kan känna den. Luften är i ständig rörelse. Den rör sig på olika sätt runt olika föremål. Genom olika undersökningar kommer du få lära dig mer om luft och dess egenskaper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i naturorienterade ämnen ska syfta till att du utvecklar kunskaper om, nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vidare ska undervisningen ge dig förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Genomföra enklare undersökningar. 
 • Använda dina kunskaper för att granska information och uttrycka dig i olika frågor. 
 • Använda olika begrepp för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop. 

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.


Vi kommer bedöma din förmåga att:
 • Genomföra enklare undersökningar om luft med hjälp av tydliga instruktioner. 
 • Ställa en hypotes och jämföra med resultatet.
 • Jämföra ditt resultat med andras resultat. 
 • Dokumentera dina undersökningar.
 • Beskriva några av luftens egenskaper.
 • Delta i gemensamma diskussioner om luft. 
 • Använda dig av begrepp som hör till ämnet. 

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Delta i gemensamma undersökningar och följa enklare instruktioner. 
 • Diskutera ditt resultat med andra i gruppen. 
 • Vi ger dig respons på din dokumentation. 
 • Delta aktivt i diskussioner.
 • I samtal visa att du förstår vad begreppen betyder. 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp.
 • Se på film.
 • Experimentera. 
 • Läsa faktatexter.

Begrepp

 • hypotes
 • resultat
 • experiment 
 • syre
 • kväve 
 • koldioxid
 • gas
 • atom
 • molekyl

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: